dr hab. Aliaksandr Chychuryn (prof. KUL)

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Modelowania Matematycznego

Stanowisko: Profesor KUL


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space
  [w:] COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
 • Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics
  [w:] MATEC web of conferences

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Differential Equation Chazy of the Third Order with Exact Solutions Expressed via the Elliptic Functions
  [w:] Studia i materiały
 • COMPUTER ALGORITHM FOR SOLVING OF THE CHAZY EQUATION OF THE THIRD ORDER WITH SIX SINGULAR POINTS
  [w:] Miskolc Mathematical Notes

2016

 • Classes of analytic solutions of the system describing the population dynamics of the bacterial plasmids with the equal half-saturation constants, and their visualization
  [Klasy rozwiązań analitycznych układu, opisujące dynamikę populacji plazmidów bakteryjnych z równymi stałymi pół-nasycenia i ich wizualizacja]
  [w:] Studia i Materiały (Europejska Uczelnia w Warszawie)
 • Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource
  [w:] MATHEMATICAL BIOSCIENCES
 • Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource
  [w:] MATHEMATICAL BIOSCIENCES

 • 2015

 • Dirac-Kähler particle in Riemann spherical space: analytical and numerical study, visualization
  [Cząstka Diraca-Kählera w przestrzeni sferycznej Riemanna: badania analityczne i numeryczne, wizualizacja]
  [w:] Studia i materiały

 • 2014

 • A Symbolic–Numerical Method for Solving the Differential Equation Describing the States of Polarizable Particle in Coulomb Potential
  [A Symbolic–Numerical Method for Solving the Differential Equation Describing the States of Polarizable Particle in Coulomb Potential]
  [w:] PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE

 • 2013

 • Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration
  [Skalarna cząstka kwantowo-mechaniczna spolaryzowana w polu Coulomba - analiza analityczna i numeryczna]
  [w:] Studia i Materiały (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)