dr Agnieszka Zaręba

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2014

Prace licencjackie
 • Wizerunek medialny Jarosława Kaczyńskiego w III RP
 • Wizerunek polityczny Jacka Kurskiego w III RP
 • Kampania prezydencka w Polsce w 2010 roku
 • Przemiany wizerunku politycznego Janusza Palikota w III RP
 • Wizerunek medialny Lecha Wałęsy w latach 1980-1995
 • Kreowanie wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych po zakończeniu Zimnej Wojny
 • Przywództwo polityczne Hugo Chaveza w latach 1998-2012
 • Poprawność polityczna - uwarunkowania, zakres, skutki
 • Wizerunek polityczny Aleksandra Kwaśniewskiego po 2005 roku

2013

Prace licencjackie
 • Kampanie wyborcze Billa Clintona w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
 • Postawy obywateli wobec rządu Donalda Tuska (2007 - 2012)
 • Kampania wyborcza Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku
 • Wizerunek rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011
 • Propaganda narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 1919 - 1933
 • Propaganda stanu wojennego w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku
 • Aktorzy i teatr polityki. Komunikacja polityczna na przełomie XX i XXI wieku
 • Rozwój doradztwa politycznego w Polsce po 1989 roku
 • Wizerunek medialny Joanny Muchy w latach 2011-2012

2012

Prace licencjackie
 • Wpływ serwisów społecznościowych na sposób prowadzenia kampanii wyborczych. Kampania prezydencka w USA z 2008 roku oraz w Polsce z 2010 roku
 • Sposób przekazywania i odbioru informacji na przykładzie wybranych wypowiedzi współczesnych polityków
 • Janusz Palikot - wizerunek w polityce. Przyczyny sukcesu w wyborach parlamentarnych 2011
 • Analiza porównawcza reklam wyborczych w kampanii prezydenckiej 2010 roku