dr Agnieszka Zaręba

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 
  • Studia doktoranckie z zakresu nauki o polityce UMCS  (2001-2007) i uzyskanie stopnia dra nauk humanistycznych o specjalności nauki o polityce (2007)
  • Studia podyplomowe z zakresu marketingu i zarzadzania Politechnika Lubelska (2001-2002)
  • Studia magisterskie z zakresu politologii o specjalności stosunki międzynarodowe UMCS (1996-2001)