Ks. dr hab. Kazimierz Pek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace licencjackie
 • Credo Deo. Argument patrystyczny w adhortacji Benedykta XVI "Verbum Domini"
 • Chrystologiczna interpretacja litanijnych tytułów św. Józefa
Prace magisterskie
 • Maryja jako Służebnica Pana w interpretacji świętego Jana Pawła II

2022

Prace magisterskie
 • Słowo Boże a ikona według Iriny Jazykowej i Dionizego Tadeusza Łukaszuka.
 • Teologiczne znaczenie dewizy „Pro Christo et Ecclesia”. Studium na przykładzie Konstytucji Zgromadzenia Księży Marianów z 2018 roku.

2021

Rozprawy doktorskie
 • Problem "prawdziwego oblicza Boga" w nauczaniu Bendykta XVI (2005-2013)
Prace magisterskie
 • NYINA WA JAMBO W ŚWIETLE ADHORTACJI BENEDYKTA XVI VERBUM DOMINI
 • Pneumatologia mariologiczna François-Xavier’a Durrwell’a
 • Ioseph – splendor personae. Studium na przykładzie dramatu „Cień Józefa. Apokryf współczesny” Pawła Kamzy
 • Pascha człowieka. Antropologia Marco Ivana Rupnika.

2020

Rozprawy doktorskie
 • Imitatio Mariae. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) teologia naśladowania Maryi
 • Obraz Boga w pismach św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
Prace magisterskie
 • Tchnienie i człowiek według Yves'a Congara.
 • Teologia a prawo. Studium teologiczno-dogmatyczne na podstawie encykliki Jana XXIII "Pacem in terris"
 • Ecclesia semper convertenda jako zasada eklezjologiczna według adhortacji Jana Pawła II "Ecclesia in America"
 • Obraz świeckich kobiet w społeczeństwie i Kościele na podstawie nauczania papieża Franciszka

2019

Rozprawy doktorskie
 • "Spiritus Misericordiae. Pneumatologiczna interpretacja Bożego miłosierdzia
Prace magisterskie
 • Maryja a zmarli. Studium na przykładzie dziennika Marii Simmy pt. "Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi".
 • Duch Orędownik w świetle polskiej teologii posoborowej

2018

Rozprawy doktorskie
 • Petera Knauera teologia słowa Bożego

2017

Rozprawy doktorskie
 • Ku Nieuwarunkowanemu poprzez uwarunkowane. Pośrednictwo w teologii Paula Tillicha
Prace magisterskie
 • Łaska Boża a czyn ludzki. Studium na przykładzie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
 • Znaczenie nauki o aniołach w kształtowaniu wiary w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Zasady kształtowania religijnej sztuki ludowej. Studium na przykładzie Galerii malarstwa na szkle w Zakopanem Jaszczurówce.
 • Maryja a Kościół według Katechizmu Kościoła Katolickiego

2016

Prace magisterskie
 • Pneumatologiczna interpretacja jedności małżeńskiej według Jana Pawła II

2015

Prace magisterskie
 • Kościół w wypowiedziach Karola Wojtyły podczas Vaticanum II
 • Egzorcyzm jako pomoc Kościoła dla człowieka w jego życiu duchowym

2014

Rozprawy doktorskie
 • Jürgena Moltmana teologia krzyża w interpretacji teologów niemieckich
Prace magisterskie
 • Radość Maryi w Duchu Świętym. Studium na podstawie encyklik Jana Pawła II " Redemptoris Mater " i " Dominum et Vivificantem "
 • Obraz Boga Stwórcy we wczesnych szkołach gnostycznych. Odpowiedź Kościoła.
 • Powszechne Macierzyństwo Maryi według Encykliki bł. Jana Pawła II „Redemptoris Mater”
 • "Jak Maryja". S.C. Napiórkowskiego teologia naśladowania Maryi
 • Pojęcie wiary według Harveya Coxa. Studium na podstawie książki "The Future of Faith"
 • Społeczny wymiar wiary na podstawie "Lumen Fidei".
 • Doświadczenie łaski. Studium na przykładzie Licheńskiej Księgi Łask.

2013

Prace magisterskie
 • Kościół na Białorusi według Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Przemówienia papieskie do Zgromadzenia Księży Marianów w latach 1909-2011
 • Antropologia prawosławnej szkoły paryskiej
 • Obraz Boga w listach pasterskich biskupów Diecezji Radomskiej w latach 1992-2012
 • Miejsce Maryi w tradycji chrześcijańskiej według J.Pelikana (1923-2006)
 • Obraz Boga w utworach muzycznych Hillsong. Studium na podstawie katolickich wykonawców.

2011

Prace magisterskie
 • Formuła przez Jezusa do Maryi w interpretacji polskich teologów.

2010

Prace magisterskie
 • Elementy mariologii kontekstualnej Jana Pawła II w świetle katechez i homilii wygłoszonych w latach 1978-1998.