Ks. dr hab. Kazimierz Pek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii

Stanowisko: Profesor KUL


2022


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny/teologia dogmatyczna
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Pastores

Recenzja książki naukowej

 • S.C. Napiórkowski, Mariologia polsko-syberyjska
 • S. C. Napiórkowski, W moim warsztacie
 • S.C. Napiórkowski, Mariologia Jana Pawła II

Recenzja artykułu naukowego

 • Częstochowskie Studia Teologiczne/recenzja naukowa
 • Roczniki Teologiczne/recenzja naukowa

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Spirit-Person-Younger Europe

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kościół Świętego

Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa

 • Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Wydawnictwo PROMIC

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Pontificia Academia Mariana Internationalis

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Totus Tuus Renewed - John Paul II
  [Totus Tuus odnowione]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Christophera B. Butlera koncept mariologii patrystycznej
  [w:] VOX PATRUM
 • Polskie perspektywy mariologii w kontekście
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • Splendor personae. Św. S. Papczyński

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • PNEUMATOLOGÍA DEL MISSALE HISPANO-MOZARABICUM “DE TEMPORE” Análisis litúrgico-teológico de la eucología pneumatológica
 • Maryjna eklezjologia Adrienne von Speyr
 • Il suffragio per le anime purganti nell'epoca patristica
  [Cierpienie dusz czyśćcowych w epoce patrystycznej]

Organizacja konferencji krajowej

 • Oto Ojciec Twój i Ja... Znaczenie józefologii dla mariologii

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Totus Tuus Renewed - John Paul II
  [Totus Tuus odnowione - Jan Paweł II]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Problem prawdziwego oblicza Boga w nauczaniu papieża Benedykta XVI (2005-2013)

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Beata Patrum. Koncept patrystyczny w mariologii soboru watykańskiego II

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • O podmiotowym wymiarze wiary. John Henry Newman i Jan Paweł II

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • TEOLOGICZNY OBRAZ MARYI W ŻYCIU I PISMACH WYBRANYCH ŚWIĘTYCH KARMELU

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Beata Patrum. Koncept patrystyczny w mariologii soboru watykańskiego II

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Poznać i zrozumieć Matkę Pana

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Obraz Boga w pismach św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
 • Imitatio Mariae. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) teologia naśladowania Maryi
 • Imitatio Mariae. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) teologia naśladowania Maryi

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Srebrny za długoletnią służbę decyzją Prezydenta RP

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zarys teologii naśladowania Matki Pana

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Teologia dogmatyczna
  [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Teologia w kontekście

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jak św. Franciszek studiował na KUL-u czyli Franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1964-1974
 • Jak św. Franciszek studiował na KUL-u czyli Franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1964-1974
 • Regula Decem Beneplacitorum Beatissimae Virginae Mariae

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Kościół a nowoczesność

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fille de Sion-Peuple de Dieu
  [Córa Syjonu-Lud Boga]

Organizacja konferencji krajowej

 • Rosarium Misericordiae

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Imitatio Mariae

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Jak św. Franciszek studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1964-1974

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Poznać i zrozumieć człowieka
 • Poznać i zrozumieć Kościół Chrystusowy

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

Odznaczenie wewnętrzne

 • Wyróżnienie za dorobek

2018


Książka naukowa recenzowana

 • The debate about the Mariology of John Paul II
  [Spór o mariologię Jana Pawła II]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Reguła naśladowania Maryi
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor prowadzący
  [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL

Recenzja książki naukowej

 • Splendor personae Święta Edyta Stein – Patronka Europy

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Narodowe Centrum Nauki

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Regula Decem Beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariae

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Niedokończona książka o fatimie
 • 1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego : perspektywa teologiczno-społeczna

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Matka Pana przynagla do słuchania
  [w:] Słowo Wśród Nas.

2016


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • TNKUL
 • Towarzystwo Naukowe KUL

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ar Evangeliju no jauna. Kulturas evagelizacijas katoliskie pamati
  [Z Ewangelia od nowa]

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Antropologia teologiczna Adolphe'a Gesché

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Regula Decem Beneplacitorum BVM

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Aby wierni wierzyli

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Serce mówi do serca. John H.Newman

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • VII Teológovia Fórum strednej a východnej Európy - Dialóg - jazyk nasej deň. Kosice / Slovensko
  [VII Forum teologów Europy Wschodniej i Centralnej. Dialog - język naszych czasów. Koszyce / Słowacja]

Staż finansowany ze środków UE

 • Erasmus STA, LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Usługi eksperckie w kraju

 • Recenzje eksperckie projektów badawczych Narodowego Centrum nauki
 • Członek panelu HS1 Narodowego centrum Nauki edycja konkursu 7

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ikona i obraz święty w przekazie orędzia chrześcijańskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dwa płuca – model chrześcijańskiej kultury według Wiaczesława Iwanowa i Jana Pawła II
  [w:] Studia Oecumenica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Maryjność polskich świadków wiary. Panorama historyczna

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Bóg zawsze większy w nauczaniu o Bogurodzicy
  [w:] Homo Dei

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • VI Forum teologów Europy Wschodniej i Centralnej

Staż finansowany ze środków UE

 • Erasmus
  [Erasmus. STA, LIFELONG LEARNING PROGRAMME]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Inspiratorki-liderki-założycielki. Aktywność przedstawicielek katolickich wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-1963). 1. Leksykon biograficzny, 2. Antologia pism

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Nove vyzvy pre mariologiu - per Iesum ad Mariam a Per Spiritum ad Mariam
  [Nowe wyzwanie dla mariologii - per Iesum ad Mariam i Per Spiritum ad Mariam]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obraz Boga w nauczaniu Kościoła i teologów. Wprowadzenie do tematu
  [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
 • Problem zależności obrazu Maryi od obraz Boga : studium na przykładzie nauczania Prymasa Augusta Hlonda
  [w:] Teologia w Polsce

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Europejskie modele religijności. Studium na przykładzie Regula decem beneplacitorum BVM w okresie XV-XX wiek

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL. Wiceprzewodniczący WT KUL

2008


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Lietuviu Katoliku Mokslo Akadeija

2007


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Źródła mariańskie

2004


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Członek redakcji

2002


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Pontificia Academia Mariana Internationalis
 • Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie

2000


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Mariologia w kontekście

1999


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Zastępca redaktora naczelnego Pastores
  [w:] Pastores

1997


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Studia marianorum