Sławomir Nowosad

Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Profesor


2023


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski podczas dyskusji i wykładów B. Rauwa z Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

2022


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Communism and the Church: Personal Recollections
  [Komunizm i Kościół. Osobiste wspomnienia]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Charles Erlandson, Orthodox Anglican Identity: The Quest for Unity in a Diverse Religious Tradition, Eugene: Pickwick Publications 2020
  [w:] Studia Oecumenica
 • James L. Heft, The Future of Catholic Higher Education: The Open Circle, New York: Oxford University Press 2021
  [w:] Studia Nauk Teologicznych
 • Marian Machinek, Nowy tęczowy świat. Proba diagnozy, Pelplin: Bernardinum 2021
  [w:] Forum Teologiczne
 • Charles Curran, Diverse Voices in Modern US Moral Theology, Washington, DC: Georgetown University Press 2018.
  [w:] Teologia i Moralność

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • The Eucharist: Mysterium - Actio - Vita. 50 Years of the Roman Missal of Pope Paul VI
  [Eucharystia: Mysterium - actio - vita. 50 lat Mszału Rzymskiego Papieża Pawła VI]

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Człowiek i jego powołanie

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Library research and consultations as part of RID (The Regional Initiative of Excellence)
  [Kwerenda biblioteczna i konsultacje w ramach RID]
 • Visiting scholar at the University of Notre Dame, USA
  [Kwerenda naukowa i konsultacje na University of Notre Dame]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Benedikt Rauw, Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Cykl wykładów pt. Chrześcijańskie życie moralne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora Zespołowa

2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bóg - człowiek - środowisko. Antropologiczny fundament ekologii

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Gerald McKenny, Biotechnology, Human Nature and Christian Ethics, New York: Cambridge University Press 2018
  [w:] Studia Oecumenica
 • O. Carter Snead, What It Means to Be Human: The Case for the Body in Public Bioethics, Cambridge-London: Harvard University Press 2020
  [w:] Studia Nauk Teologicznych
 • Gerald McKenny, Biotechnology, Human Nature, and Christian Ethics, New York: Cambridge University Press 2018
  [w:] Studia Oecumenica

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Homilia podczas jubileuszu 80. rocznicy urodzin Biskupa Seniora Jana Śrutwy
  [w:] Zamojski Informator Diecezjalny
 • Człowiek - od Boga i dla Boga
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Boże Ciało nie ma końca
  [w:] Zwiastun : Pismo Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

Recenzja książki naukowej

 • Nowy tęczowy świat. Próba diagnozy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Church in a Communist Poland: Some Glimpses Years Later
  [Kościoł w komunistycznej Polsce. Kilka spojrzeń po latach]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Oliver O'Donovan, The Disappearance of Ethics

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • New Faces of an Anthropological Error: The 30th Anniversary of Centesimus Annus and the 40th Anniversary of Familiaris Consortio
  [Nowe oblicza błędu antropologicznego. W 30-lecie Centesimus annus i 40-lecie Familiaris consortio]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Resilient Leadership
  [Prężne przywództwo]

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Pro tempore. Dialog nauk

Usługi eksperckie za granicą

 • Review of the Doctoral Programme in Theology.
  [Ocena programu studiów doktoranckich z teologii.]

2020


Książka naukowa recenzowana

 • On Man, Theology, and the University : Selected Issues in Moral Theology
  [O człowieku, teologii i uniwersytecie. Wybrane zagadnienia z teologii moralnej]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bóg - człowiek - moralność. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja życia chrześcijańskiego

Artykuł w czasopiśmie

 • List Dziekana Wydziału Teologii KUL do o. prof. Hugolina Langkammera
  [w:] Biblical Annals

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • List Dziekana Wydziału Teologii KUL do ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

Recenzja książki naukowej

 • Jak godnie celebrować Mszę świętą? Zasady i nieprawidłowości

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Catholic University of Lublin in the context of the Current Pandemic
  [Katolicki Uniwersytet Lubelski w kontekście współczesnej pandemii ]
 • Research, teaching and other academic activities in the time of the Covid 19 pandemic
  [The current pandemic and the Catholic University of Lublin - challenges, threats and hopes]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bóg - człowiek - moralność. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja życia chrześcijańskiego
 • Bóg - człowiek - środowisko. Antropologiczny fundament ekologii
 • Człowiek drogą Kościoła. Chrystus drogą człowieka

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Study visit at the University of Helsinki
  [Liderzy w zarządzaniu uczelnią - wizyta studyjna na Uniwersytecie w Helsinkach]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Catholic Universities in the midst of a Pandemic

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • The Renewal of Human Work in Africa: A Study in the Light of John Paul II's Teaching During His Apostolic Visits to Africa
  [Odnowa pracy ludzkiej w Afryce. Studium w świetle nauczania Jana Pawła II podczas podróży apostolskich do Afryki]

Członkostwo w PAN

 • Komitet Nauk Teologicznych PAN
 • Komitet Nauk Teologicznych PAN - wiceprzewodniczący

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Preface [One Hundred Years of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin]
  [Przedmowa]
 • Emmanuel - Bóg zawsze z nami i zawsze bliski

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Społeczne implikacje etyki buddyjskiej
  [w:] Studia Oecumenica
 • Zagadnienia etyczne w islamie
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Agust Ingvar Magnusson, Kierkegaard and Eastern Orthodox Thought: A Comparative Philosophical Analysis, Piscataway: Gorgias Press 2019
  [w:] Studia Oecumenica
 • Paul Avis,The Vocation of Anglicanism, London-New York: Bloomsbury T&T Clark 2016
  [w:] Studia Oecumenica
 • Uniwersytet musi się wyróżniać (rec. M.W. Roche, Realizing the Distinctive University: Vision and Values, Strategy and Culture, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2017)
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • Oliver O'Donovan, Entering into Rest [Ethics as Theology 3], Grand Rapids: Eerdmans 2017
  [w:] Studia Oecumenica

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • Recenzja dorobku naukowego i działności organizacyjnej prof. A. Jamesa McAdamsa w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • One Hundred Years of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin
  [Sto lat teologii na KUL]

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • The Eschatological Dimension of the Eucharist in Joseph Ratzinger/Benedict XVI's Theology
  [Eschatologiczny wymiar Eucharystii w teologii Józefa Ratzingera/Benedykta XVI]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Catholic Universities Partnership: Sustainability - on a Social, Legal, Political and Environmental Basis

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Inauguracja roku akademickiego - przemówienie Dziekana WT KUL
 • Chrześcijanie w świecie islamu. Dialog - posłannictwo - świadectwo
 • Konferencja historyczna pt. Święci na Ukrainie
 • Catholic Social Thought

Organizacja konferencji krajowej

 • Debata Ex corde Ecclesiae: Teologia w świecie nauki - po co?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Debata Ex corde Ecclesiae: Teologia w świecie nauki - po co?

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Aktualność przesłania św. Jana Pawła II - wprowadzenie
 • Licencjat kanoniczy a szkoły doktorskie. Reforma szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce
 • To Look at Christ Is Always Necessary - Introductory remarks

Udział w konferencji krajowej

 • Signs, Wonders and Mighty Works: God's Activity in the History of Salvation
  [Znaki, cuda i wielkie dzieła Boże w historii zbawienia]
 • Wiosenne Dni Biblijne: Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Płciowość w Biblii
 • Człowiek - rodzina - naród. Przesłanie św. Jana Pawła II

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Research visit
  [Pobyt naukowy na University of Notre Dame]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Prof William Donahue
  [Prof. William Donahue]
 • Dr Osnat Argaman
 • Prof. A. James McAdams, University of Notre Dame, USA

Organizacja nadania tytułu doktora honoris causa

 • Recenzja dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. A.J. McAdamsowi z University of Notre Dame, USA.

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Inauguracja roku akademickiego w WSD w Kielcach - przemówienie Dziekana WT KUL
 • St. William's Parish, Chicago, address: Catholic University of Lublin - Its History and Mission
 • Inauguracja roku akademickiego w WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - przemówienie Dziekana WT KUL
 • Inauguracja roku akademickiego w WSD w Radomiu - przemówienie Dziekana WT KUL

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Słowo na otwarcie sympozjum: Jakie seminarium na nasze czasy?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Od antropologicznego błędu do antropologicznej rewolucji
  [w:] Studia Leopoliensia
 • Christian Martrydom Never Expires: Some Theological and Ethical Aspects of Obedience usque ad sanguinem
  [Chrześcijańskie męczeństwo nigdy nie traci na ważności. Kilka teologicznych i etycznych aspektów posłuszeństwa usque ad sanguinem]
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Zarys etyki buddyjskiej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Transhumanizm - próba analizy i oceny
  [w:] Studia Leopoliensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Słowo wstępne

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • List gratulacyjny
 • O nieodzowności teologii w kulturze i nauce

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Prawo naturalne - idea nie tylko katolicka [Rec.:] Christianity and Natural Law: An Introduction, red. Norman Doe, Cambridge University Press, Cambridge 2017, ss. XVII+261
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Jennifer Moberly, The Virtue of Bonhoeffer's Ethics: A Study of Dietrich Bonhoeffer's 'Ethics' in Relation to Virtue Ethics, Eugene: Pickwick Publications 2013
  [w:] Studia Oecumenica

Artykuł w czasopiśmie

 • Słowo wstępne
  [w:] Studia Teologii Dogmatycznej

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • List gratulacyjny ks. Sławomira Nowosada, Dziekana Wydziału Teologii KUL
 • Uroczyste rozpoczęcie sympozjum

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • 100 lat teologii na KUL

Recenzja artykułu naukowego

 • The new 'propositio' in the context of communio personarum and marital love. Only divergent theological interpretations?
 • On conscience

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Genderowa wizja rodziny z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego
 • Moralne aspekty śmierci mózgowej. Harwardzka definicja śmierci a utylitaryzm
 • Moralne aspekty śmierci mózgowej. Harwardzka definicja śmierci a utylitaryzm

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Islam we współczesnym świecie i kulturze

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wprowadzenie do dyskusji

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Card. Gerhard L. Mueller, professor of theology
  [Kard. Gerhard L. Mueller, profesor teologii]
 • Prof. Oliver O'Donovan, Dr Joan Lockwood-O'Donovan
  [Prof. Oliver O'Donovan, Dr Joan Lockwood O'Donovan]
 • Prof. Tracey Rowland, University of Notre Dame Australia, Sydney, Australia
  [Prof. Tracey Rowland, University of Notre Dame Australia, Sydney]

Usługi dydaktyczne w kraju

 • John Paul II's Faith
  [John Paul II's Faith]
 • Church-State Relations in Poland
 • John Paul II in His Polish Context

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • AVEPRO - nominacja na drugą kadencję

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podstawowe pojęcia etyczne konfucjanizmu
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Afterword
  [Posłowie]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Przemienienie ekologiczne (rec.: Toward an Ecology of Transfiguration: Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature and Creation, red. J. Chryssavgis, B.V. Foltz, Fordham University Press, New York 2013)
  [w:] ETHOS
 • [Rec.:] James T. Bretzke, Handbook of Roman Catholic Moral Terms, Washington, DC: Georgetown University Press 2013
  [w:] Teologia i Moralność
 • [Rec.:] Christopher Kaczor, A Defense of Dignity: Creating Life, Destroying Life and Protecting the Rights of Conscience, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2012
  [w:] Studia Nauk Teologicznych
 • [Rec.:] Nigel Biggar, In Defence of War, Oxford University Press, Oxford 2013, ss. XI+361
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Gilbert Meilaender, Should We Live Forever? The Ethical Ambiguities of Aging, Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans 2013
  [w:] Teologia i Moralność

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Pomóc rozpoznać powołanie
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Formacja w nowej rzeczywistości. Refleksje o początkach seminarium
  [w:] Zamojski Informator Diecezjalny

Artykuł w czasopiśmie

 • Dlaczego Bóg na uniwersytecie?
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Not One World, but Two: A Miscellany of Preachments
  [Nie jeden świat, ale dwa: zbiory kazań]

Recenzja książki naukowej

 • Ksiądz Wincenty Granat, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - kandydat do chwały ołtarzy
 • Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Reviewer
  [Recenzent]
 • Recenzent nostryfikacyjny

Staż finansowany ze środków międzynarodowych spoza UE

 • The Executive Program for Catholic Leadership, Nonprofit Professional Development
  [The Executive Program for Catholic Leadership, Nonprofit Professional Deevelopment]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Trwa spór o człowieka - od antropologicznego błędu do antropologicznej rewolucji

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Church-State Relations in Poland

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie
 • Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Główne nurty w starożytnej etyce chińskiej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • War - Just or Justifiable? A Christian Orthodox Perspective
  [Wojna sprawiedliwa z perspektywy prawosławnej]
  [w:] Studia Oecumenica

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Ecumenical Responses to Veritatis Splendor

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Cheryl M. Peterson, Who Is the Church? An Ecclesiology for the Twenty-First Century, Minneapolis: Fortress Press 2013
  [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
 • Oliver O'Donovan, Finding and Seeking, Grand Rapids – Cambridge: Eerdmans 2014
  [w:] Studia Oecumenica
 • Louis William Countryman, Calling on the Spirit in Unsettling Times: Anglican Present and Future, New York: Morehouse 2012
  [w:] Studia Oecumenica
 • Alison J. Joyce, Richard Hooker and Anglican Moral Theology, Oxford – New York: Oxford University Press 2012
  [w:] Studia Oecumenica
 • [Rec.:] Lisa Sowle Cahill, Global Justice, Christology and Christian Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 2013, ss. XIV+312
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Nowosad Sławomir (1960-)

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor serii: Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Realizm etyki protestanckiej według Reinholda Niebuhra
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • Non-Catholic Reactions to Veritatis Splendor
  [Niekatolickie reakcje na Veritatis Splendor]
  [w:] Studia Oecumenica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • From Anthropology to Solidarity and Social Justice

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] R.P. George, Conscience and Its Enemies: Confronting the Dogmas of Liberal Secularism, Wilmington: ISI Books 2013
  [w:] Teologia i Moralność
 • [Rec.] The Beauty of Holiness: The Caroline Divines and Their Writings, red. Benjamin Guyer, London: Canterbury Press Norwich 2012
  [w:] Studia Oecumenica
 • [Rec.] The Open Body: Essays in Anglican Ecclesiology, red. Zachary Guiliano, Charles M. Stang, New York: Peter Lang 2012
  [w:] Studia Oecumenica
 • [Rec.] The Ashgate Research Companion to World Methodism, red. William Gibson, Peter Forsaith, Martin Wellings, Farnham: Ashgate 2013
  [w:] Studia Oecumenica
 • [Rec.:] Fiona Ellis, God, Value and Nature, Oxford: OUP 2014
  [w:] Studia Nauk Teologicznych
 • [Rec.:] J. Nixon, Higher Education and the Public Good: Imagining the University, London-New York: Continuum 2011
  [w:] Teologia i Moralność
 • Granice ulepszania człowieka [rec.: N. Agar, Truly Human Enhancement: A Philosophical Defense of Limits, Cambridge-London: MIT Press 2014]
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • [Rec.] Oliver O’Donovan, Self, World and Time [Ethics as Theology: An Induction], Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans 2013
  [w:] Studia Oecumenica

Artykuł w czasopiśmie

 • By nie zapomnieć o Ex corde Ecclesiae
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • A Free Search for the Whole Truth about Nature, Man and God (ECE 4): St. John Paul II and the Catholic University
  [A Free Search for the Whole Truth about Nature, Man and God (ECE 4): St. John Paul II and the catholic University]

Członkostwo w PAN

 • Komitet Nauk Teologicznych PAN

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Grzech, pokuta i spowiedź z perspektywy protestanckiej
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • Moral theology ecumenically oriented
  [Teologia moralna ukierunkowana ekumenicznie]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] M. Hauskeller, Better Humans? Understanding the Enhancement Project, Durham: Acumen 2013
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • [Rec.:] H. Phelps, Alain Badiou: Between Theology and Anti-Theology, Durham: Acumen 2013
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • [Rec.:] Hans Joas, The Sacredness of the Person: A New Genealogy of Human Rights, Washington, DC: Georgetown University Press 2013
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] James W. O’Malley, Trent: What Happened at the Council, Cambridge/London: Harvard University Press 2013
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Artykuł w czasopiśmie

 • Jak daleko do fotogafii do wiary?
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • KUL, ND i inne uniwersytety - uczyć się od siebie nawzajem
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teologia i etyka a transhumanizm
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Eutanazja
 • Responding to the Great Challenges Facing the Church Today: Blessed John Paul II and the Ecclesiology of Communion
  [W odpowiedzi na wielkie wyzwania stojące przed dzisiejszym Kościołem : Błogosławiony Jan Paweł II i eklezjologia komunii]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Jean Porter, Ministers of the Law: A Natural Law Theory of Legal Authority, Grand Rapids-Cambridge: Eerdmans 2010
  [w:] Forum Teologiczne
 • [Rec.:] John Milbank, The Future of Love: Essays in Political Theology, London: SCM Press 2009
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • [Rec.] Massimo Borghesi (i in.). Prima e dopo Assisi: Cristianesimo, cultura, religioni. Roma: 2012
  [w:] Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO
 • [Rec.:] 50th International Eucharistic Congress 2012, Proceedings of the International Symposium of Theology: The Ecclesiology of Communion Fifty Years after the Opening of Vatican II, Dublin: Veritas Publications 2013
  [w:] Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO
 • [Rec.:] James F. Keenan, A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century: From Confessing Sins to Liberating Consciences, London-New York: Continuum 2010
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • [Rec.:] Michael Banner, Christian Ethics: A Brief History, Chichester: Wiley-Blackwell 2009
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • [Rev.:] The New Yoder, red. P. Dula, C. K. Huebner, Eugene: Cascade Books 2010
  [[Rec.:] The New Yoder, red. P. Dula, C. K. Huebner, Eugene: Cascade Books 2010]
  [w:] Studia Elbląskie
 • [Rec.:] Anthony Fisher, Catholic Bioethics for a New Millennium, Cambridge: Cambridge University Press 2012
  [w:] Teologia i Moralność
 • [Rec.] Nigel Biggar, Behaving in Public: How to Do Christian Ethics, Grand Rapids: Eerdmans 2011
  [w:] Teologia i Moralność
 • [Rec.:] At the Roots of Christian Bioethics: Critical Essays on the Thought of H. Tristram Engelhardt, red. A. S. Iltis, M. J. Cherry, Salem: M&M Scrivener Press 2010
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Przedmowa

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent
 • recenzent
 • recenzent

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • John Paul II's Ecclesiology of Communio as a Gift to the World
  [Jana Pawła II eklezjologia communio jako dar dla świata]
  [w:] Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL
 • Ku integralnej prawdzie o człowieku w nowej Europie
  [w:] Pietas et Studium
 • Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka, Zycie w Chrystusie: Moralność, komunia i Kościół (nr 59-77)
  [w:] Forum Teologiczne
 • Świętość w perspektywie ekumenicznej
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Arcybiskup na trudne lata powojenne: Andrew Chandler, David Hein, Archbishop Fisher, 1945-1961: Church, State and World, Farnham: Ashgate 2012
  [w:] Roczniki Teologii Ekumenicznej
 • Ekumenizm nieustajacym imperatywem: Paul Avis, Reshaping Ecumenical Theology: The Church Made Whole?, London-New York: T.&T. Clark 2010
  [w:] Roczniki Teologii Ekumenicznej
 • William C. Mattison III, Introducing Moral Theology: True Happiness and the Virtues, Grand Rapids: BrazosPress 2008
  [w:] Teologia i Moralność
 • Etica teologica nelle correnti della storia, ed. V. Viva, G. Witaszek, Citta del Vaticano: Lateran University Press 2011
  [w:] Studia Nauk Teologicznych

Artykuł w czasopiśmie

 • Modlitwa drogą do Chrystusa
  [w:] Głos Katolicki =
 • Jesteśmy z Wieczernika
  [w:] Głos Katolicki =
 • Spór o człowieka w dzisiejszej kulturze
  [w:] Głos Katolicki =
 • Nowy model kulturowy człowieka
  [w:] Głos Katolicki =
 • Prawda o człowieku
  [w:] Głos Katolicki =
 • Wieczernik
  [w:] Głos Katolicki =

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Antropologia i życie społeczne
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Artykuł w czasopiśmie

 • A może Chiny? KUL i Chongqing
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

2010


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Barwy nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent
 • recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent
 • recenzent

2009


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • G. Lloyd, Charles Wesley and the Struggle for a Methodist Identity, Oxford: OUP 2007
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • L’antropologia della teologia morale secondo l’enciclica ‘Veritatis splendor’. Atti del simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede [Roma 2003], red. R. Tremblay, L. F. Ladaria, A. R. Luño, Vatican City: LEV 2006
  [w:] Teologia i Moralność
 • L.F. Fuchs, Koinonia and the Quest for an Ecumenical Ecclesiology, Grand Rapids-Cambridge: Eerdmans 2008
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • Responsibility, God and Society: Theological Ethics in Dialogue, red. J de Tavernier [i in.], Leuven-Paris-Dudley: Peters 2008
  [w:] Teologia i Moralność
 • E. Radner, Ph. Turner, The Fate of Communion: The Agony of Anglicanism and the Future of a Global Church, Grand Rapids-Cambridge: Eerdmans 2006
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent
 • recenzent

2008


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Robin Gill, Changing Worlds, London-New York: T&T Clark/Continuum 2002
  [w:] Teologia i Moralność
 • The Globalization of Ethics: Religious and Secular Perspectives, red. W. M. Sullivan, W. Kymlicka, Cambridge: CUP 2007
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e procreazione umana. Commenti sul documento, Città del Vaticano: LEV 2007
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Paulinus I. Odozor, Moral Theology in an Age of Renewal: A Study of the Catholic Tradition since Vatican II, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2003
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Servais Pinckaers, Morality: The Catholic View, South Bend: St. Augustine’s Press 2001
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Miłość – płciowość – płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole: Wyd. Św. Krzyża 2007
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Human Nature in Its Wholeness: A Roman Catholic Perspective, red. D. N. Robinson, G. M. Sweeney, R. Gill, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press 2006
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Alister E. McGrath, Christianity’s Dangerous Idea. The Protestant Revolution – A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First, New York: Harper One 2007
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Eugene Christian Brugger, Capital Punishment and Roman Catholic Moral Tradition, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2003
  [w:] Teologia i Moralność
 • Mark E. Graham, Josef Fuchs on Natural Law, Washington, DC: Georgetown University Press 2002
  [w:] Teologia i Moralność

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent

2007

 • recenzent
 • recenzent
 • recenzent
 • recenzent

 • 2006

 • recenzent

 • 2005

 • recenzent (nostryfikacja)

 • 2004

 • recenzent

 • 2003

 • recenzent

 • 2002

 • recenzent

 • 2001


  Książka naukowa recenzowana

  • Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku

  1997


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Okres karoliński w anglikańskiej teologii moralnej
   [w:] Roczniki Teologiczne

  1996


  Książka naukowa recenzowana

  • Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Before Cairo. A Report on an International and Interfaith Consultation 'The Religions of the World and the 1994 UN Conference on Population and Development'
   [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • World Religions and the 1994 United Nations International Conference on Population and Development. A Report on an International and Interfaith Consultation [Genval, Belgium, May 4-7, 1994] Chicago: The Park Ridge Center 1994
   [w:] Roczniki Teologiczne
  • O. O'Donovan, Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics, Leicester: Inter-Varsity Press 1994 (ed. 1: 1986)
   [w:] Roczniki Teologiczne

  1995


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wspólnotowy wymiar życia chrześcijańskiego

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Moralność w dialogu anglikańsko-katolickim. Life in Christ: Morals Communion and the Church by ARCIC II, London 1994
   [w:] Roczniki Teologiczne

  1994


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Rola Magisterium Kościoła w teologii moralnej

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • The Study of Anglicanism, eds. S. Sykes, J. Booty, London:SPCK/Fortress Press 1990
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej KUL 11-15 sierpnia 1991 [Ut non evacuetur crux Christi]

  1993


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • J. Mahoney, The Making of Moral Theology: A Study of the Roman Catholic Tradition, Oxford 1989
   [w:] Roczniki Teologiczne