dr Marta Pudło

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Asystent


2023


Usługi dydaktyczne w kraju

 • Niemiecki na piątkę z KUL
 • Niemiecki na piątkę z KUL

2022


Usługi eksperckie w kraju

 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty językowe - Niemiecki z KUL

2021


Usługi eksperckie w kraju

 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2022 - zestaw standardowy
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2022 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2022 - zestaw standardowy (OJN 100)
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2022 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (OJN 700 i 800)

2020

 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2021 - zestaw standardowy (OJN 100)
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2021 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (OJN 700 i 800)

 • 2019

 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w roku 2019 - zestaw standardowy
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2020 - zestaw standardowy
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2020 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi E7, E8
 • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w roku 2019 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi A8

 • Organizacja konkursów i olimpiad

  • "An der KUL ist Deutsch cool"

  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wykorzystanie źródeł internetowych w procesie nauczania i uczenia się niemieckich frazeologizmów
   [w:] Języki Obce w Szkole

  Udział w konferencji krajowej

  • "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości" Kultura i Tożsamość

  Usługi eksperckie w kraju

  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na próbny egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2018 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi P7 i P8
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2019 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi E7 i E8
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w roku 2019 - zestaw standardowy
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2019 - zestaw standardowy E1
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w roku 2019 - zestaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2xA7 PP, A8 PP i A7 PR)
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na próbny egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2018 - zestaw standardowy P1

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa II stopnia

  2017


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Musik im interkulturellen Fremdsprachenunterricht
   [Muzyka w nauczaniu interkulturowym]

  Usługi eksperckie w kraju

  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych z języka niemieckiego na egzamin ósmoklasisty
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych z języka niemieckiego na egzamin ósmoklasisty
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2018 roku
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2018 roku

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • An der KUL ist Deutsch cool

  2016


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Die goldene Mitte finden. Zur Vermittlung von Phraseologismen im auslaendischen Germanistikstudium
   [Znaleźć złoty środek. O nauczaniu frazeologizmów na studiach germanistycznych]

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Konferencja naukowa "Język - Technologie - Internet" Bydgoszcz, 9-10 listopada 2015
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Usługi eksperckie w kraju

  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2017 roku - zestawy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2017 roku - zestaw standardowy (PP, PR)
  • Recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2019 roku przygotowanych do pierwszego próbnego zastosowania - zestaw standardowy (PP, PR)

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa IV stopnia

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • "An der KUL ist Deutsch cool"

  2015


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wykorzystanie źródeł internetowych w procesie nauczania i uczenia się niemieckich frazeologizmów

  Usługi eksperckie w kraju

  • recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2016
  • recenzja akademicka materiałów na egzamin z języka niemieckiego w szkole podstawowej

  Nagroda wewnętrzna

  • nagroda zespołowa za współorganizację konkursu ,,An der KUL ist Deutsch cool"

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • ,,An der KUL ist Deutsch cool"

  2014


  Książka naukowa recenzowana

  • Sprachliche und literarische Kompetenzerweiterung polnischer Germanistikstudenten durch die Arbeit mit literarischen Kurztexten
   [Językowe i literackie rozszerzanie kompetencji polskich studentów germanistyki poprzez pracę z krótkimi tekstami literackimi]

  Usługi eksperckie w kraju

  • recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2015
  • recenzja akademicka materiałów na egzamin z języka niemieckiego w szkole podstawowej w 2015

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • ,,An der KUL ist Deutsch cool"

  2013


  Usługi eksperckie w kraju

  • recenzja akademicka materiałów egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego w 2014
  • recenzja akademicka materiałów na egzamin z języka niemieckiego w szkole podstawowej w 2014

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • ,,An der KUL ist Deutsch cool"

  2012


  Udział w konferencji krajowej

  • Migration: Gelegenheit fuer ein neues kreatives Miteinander
   [Migracja: możliwość nowego kreatywnego współistnienia]

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda biblioteczna

  Usługi eksperckie w kraju

  • Konsultacje akademickie materiałów egzaminacyjnych

  Usługi dydaktyczne w kraju

  • Przygotowanie programów i materiałów do szkoleń z języka niemieckiego

  2011


  Usługi eksperckie w kraju

  • Konsultacja akademicka standardowego arkusza egzaminacyjnego
  • Konsultacje akademickie materiałów egzaminacyjnych
  • Konsultacje testów egzaminacyjnych

  Działalność odczytowa

  • O specyfice tłumaczeń użytkowych

  2010


  Usługi eksperckie w kraju

  • Konsultacje akademickie materiałów egzaminacyjnych

  2008


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Germanistikstudium in Polen. Geschichte, Stand, Ausblick
   [Germanistyka w Polsce. Historia, stan obecny, perspektywy]

  2006

 • Einige Ueberlegungen zum produktionsorientierten Literaturunterricht
  [Kilka uwag o produktywnych metodach pracy z tekstem literackim]

 • 2005


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Juergen Koppensteiner "Literatur im DaF-Unterricht. Eine Einfuehrung in produktiv-kreative Techniken"
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  2004


  Udział w konferencji

  • Fortbildungsseminar: Literaturdidaktik
   [seminarium doskonalące z dydaktyki literatury]

  1999


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht als Moeglichkeit der sprachlichen und literarischen Kompetenzerweiterung polnischer Germanistikstudenten im 1. und 2. Studienjahr
   [Ukierunkowane na działanie i produktywne metody pracy z tekstem literackim jako możliwość językowego i literackiego zwiększenia kompetencji polskich studentów germanistyki w 1. i 2. roku studiów]

  1998


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht als Moeglichkeit der sprachlichen und literarischen Kompetenzerweiterung polnischer Germanistikstudenten im 1. und 2. Studienjahr
   [Nakierowana na działanie i produkowanie praca z tekstami literackimi jako możliwość zwiększenia językowej i literackiej kompetencji polskich studentów germanistyki I i II roku studiów]

  1997


  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

  • Kształcenie katolickich nauczycieli religii dla gimnazjów w Niemczech. Zadania - formy - problemy

  1996


  Udział w konferencji międzynarodowej

  • 11. Symposion Deutschdidaktik. Europa - Nation - Region. Von anderen lernen
   [11 sympozjum dydaktyki języka niemieckiego. Europa - państwo - region. Uczenie się od innych]

  1995


  Stypendium w ramach programu DAAD

  • 5 dwutygodniowych stypendiów w ramach programu MOE

  1994


  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

  • Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych

  Udział w konferencji

  • Fortbildungsseminar: Literatur als Fach in der Deutschlehrer-Ausbildung
   [seminarium doskonalące: Literatura jako przedmiot w kształceniu nauczycieli języka niemieckiego]

  1991


  Stypendium finansowane ze środków Kościoła

  • Bischof von Regensburg Stipendium
   [stypendium biskupa Ratyzbony]