dr hab. Anna Podstawka (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace licencjackie
 • Oblicza szatana w „Rokicie” Andrzeja Niemojewskiego
 • Obraz Zmartwychwstania w misterium Mikołaja z Wilkowiecka w świetle tradycji biblijnej oraz wybranych dwudziestowiecznych realizacji teatralnych. Studium porównawcze

2019

Prace magisterskie
 • Symbolika w dramatach Dagny Juel-Przybyszewskiej.

2018

Prace magisterskie
 • Kobiety o kobietach. Różne oblicza kobiecości w polskiej literaturze początku XX wieku
 • Ambiwalencje kobiecości w wybranych dramatach modernistycznych
 • Improwizacja w teatrze. Teatr improwizowany (na przykładzie działalności grupy „Poławiacze Pereł Improv Teatr”)
 • Człowiek wobec wyboru. Postawy bohaterów w dramacie drugiej połowy XX i początku XXI wieku
 • Wizje śmierci w aspekcie antropologicznym w dramatach Jana Kasprowicza i Gerharta Hauptmanna
 • Rozwój zawodu aktora na początku działalności teatru publicznego w Polsce
 • Artyści sceny w teatrze telewizji, na przykładzie działalności Adama Hanuszkiewicza

2017

Prace magisterskie
 • Działalność Teatru Ziemi Chełmskiej. Próba monografii
 • Fenomen teatru Andrzeja Wajdy. Wokół analizy i recepcji wybranych inscenizacji.
 • Dramat starości - starość w dramacie najnowszym
 • Przekraczanie konwencji społeczno-obyczajowych w wybranych dramatach Stanisława Przybyszewskiego

2016

Prace licencjackie
 • Działalność dziecięco - młodzieżowego Teatru Puk - Puk w Świdniku
 • Dyrekcja Arkadiusza Klucznika w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie

2015

Prace licencjackie
 • Poetyka oniryczna w dramacie Młodej Polski na przykładzie "Śniegu" Stanisława Przybyszewskiego oraz "Ijoli" Jerzego Żuławskiego.
 • Nowe media w przestrzeni scenicznej współczesnego teatru na przykładzie wybranych inscenizacji Pawła Passiniego.

2014

Prace licencjackie
 • Edukacja teatralna dla dzieci w Teatrze Starym w Lublinie.
 • Problematyka tytułowej postaci w "Śmierci komiwojażera" Arthura Millera
 • Dramat tęsknoty - „Adwokat i róże” Jerzego Szaniawskiego
 • Scenografia Jana Kozikowskiego w lubelskiej inscenizacji "Snu nocy letniej".
 • Działalność amatorskiego Teatru „Gravite” w Łęcznej. Próba monografii.

2011

Prace licencjackie
 • Recepcja wątków baśniowych w wybranych utworach dramatycznych (Z. Sarnecki, T. Konczyński, M. Szukiewicz)
 • Projekcje wnętrza bohaterów w wybranych dramatach Stanisława Przybyszewskiego
 • "Łyżki i księżyc" Emila Zegadłowicza. Wokół struktury i problematyki dramatu.
 • Kobiece kreacje w wybranych dramatach Juliusza Germana
 • "Ijola" Jerzego Żuławskiego jako młodopolski „dramat wewnętrzny”
 • Relacja kat – ofiara w dramaturgii Władysława Orkana
 • Obrazy przestrzeni w wybranych dramatach Ingmara Villqista

2010

Prace licencjackie
 • Amatorski Teatr Poszukiwań w Radomiu. Szkic monograficzny.
 • Teatr Leszka Mądzika w świetle materiałów korespondencyjnych.
 • "Psyche" Zofii Wójcickiej i 'Przedwiośnie" Macieja Szukiewicza jako modernistyczne dramaty o dorastaniu.
 • Helena Modrzejewska w recenzjach teatralnych Władysława Bogusławskiego.
 • Kreacje aktorskie Kingi Preis na przykładzie wybranych ról teatralnych.