dr hab. Anna Podstawka (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Karol Wojtyła i Emil Zegadłowicz – bliscy czy dalecy? Wokół koncepcji teatru
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rysunki Jana Kasprowicza
 • Józef Kotarbiński i Jan Kasprowicz
 • Krytyka teatralna w „Sfinksie” (1908-1913)

Recenzja książki naukowej

 • Bóg na scenie. Prezentacje. Chrześcijański teatr amatorski w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Karol Wojtyła i Emil Zegadłowicz – bliscy czy dalecy? Wokół koncepcji teatru

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Neftzowie
 • Mąż-poeta. Fragment dramatyczny w 1 akcie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • U progu dorosłości. Problematyka dojrzewania w dramacie przełomu XIX i XX wieku
  [w:] Kwartalnik Opolski

Hasło encyklopedyczne

 • Opracowania i Teksty Dramatyczne
 • Kruk Stefan

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Teatralne tajemnice Jana Kasprowicza. Zza kurtyny
 • Typy i obrazki młodopolskiego Krakowa Maryli Szymiczkowej, czyli sposób na kryminał retro

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Film animowany w nauczaniu kultury i języka polskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Organizacja konferencji

 • Seminarium naukowe Dramatyczny koniec Młodej Polski - (re)wizje

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Seminarium naukowe Dramatyczny koniec Młodej Polski - (re)wizje

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wokół dramatu poetyckiego (od-nowa) - wprowadzenie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zmierzając ku nadziei? Człowiek i transcendencja w dramacie początku XX wieku
 • Wątek Dawida w dramacie pierwszej połowy XX wieku
 • Wędrując w pamięci. Bogdana Toszy teatralna adaptacja „Widnokręgu”

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wokół dramatu poetyckiego XX wieku

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Naukowo-Artystyczna Konferencja Eurypides - Innowator

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • U progu dorosłości. Problematyka dojrzewania w dramacie przełomu XIX i XX wieku
 • Józef Kotarbiński i Jan Kasprowicz

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Dusza i ciało w dramaturgii Jana Kasprowicza
 • Introduction
  [Wstęp]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Portrety aktorskie w recenzjach teatralnych Jana Kasprowicza
 • Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga
 • „Dotknięcie” Boga. O drogach do nawrócenia w dramacie przełomu XIX i XX wieku
 • Czas ziemski i czas metafizyczny w „Marchołcie” Jana Kasprowicza

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Kasprowiczowski świat wyobraźni [Rec.:] Karol Jaworski, Poetycka wyobraźnia dendrologiczna Jana Kasprowicza, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 234, 8 nlb
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich
 • Czytanie Claudela. Wokół dramatu „Joanna d’Arc na stosie”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wątek Dawida w dramacie pierwszej połowy XX wieku

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Teatr religijny dzisiaj – perspektywy, kierunki rozwoju, próby nowych rozwiązań

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Biblia w dramacie polskim

Udział w konferencji krajowej

 • Czyj jest teatr?
 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • „Są rzeczy wyższe nad rozum człowieczy”. Człowiek wobec Boga w dramacie Stanisława Miłaszewskiego „Bunt Absalona”
 • „Wzrosłem w domu pełnym tradycyj…”. Wokół rodowodu Macieja Szukiewicza

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Antynomie ludzkiej kondycji w „Marchołcie” Jana Kasprowicza
  [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Trudne tematy na dziecięcej scenie. "Zły pan" w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze im. H.Ch. Andersena
 • Kasprowiczowska wizja teatru (w oparciu o recenzje w „Kurierze Lwowskim”)

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Moce papieskiego słowa
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • The Theatre and Religious Drama Nowadays
  [Teatr i dramat religijny dziś]

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent
 • recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga

Organizacja konferencji krajowej

 • Dramaty biblijne Jana Kasprowicza – próby nowych odczytań
 • Światy Jana Kasprowicza. W 90-lecie śmierci Poety i 100-lecie wydania „Księgi ubogich”
 • Dramat poetycki od-nowa
 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Modernistyczna (re)wizja biblijnej antropologii na przykładzie dramatów Jana Kasprowicza
 • Wędrując w pamięci. O teatralnej adaptacji „Widnokręgu” Bogdana Toszy
 • Zmierzając ku nadziei. Człowiek i transcendencja w dramacie początku XX wieku
 • Od Ibsena do D’Annunzia. Dramat współczesny w przekładach i recenzjach teatralnych Jana Kasprowicza

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Dramat poetycki od-nowa
 • Światy Jana Kasprowicza. W 90-lecie śmierci Poety i 100-lecie wydania „Księgi ubogich”

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sienkiewicz jubileuszowo

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego

2015


Recenzja książki naukowej

 • Karol Wojtyła - Jan Paweł II: artysta słowa

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dusza i ciało w dramaturgii Jana Kasprowicza

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Antynomie ludzkiej kondycji w „Marchołcie” Jana Kasprowicza
 • „Dotknięcie” Boga. O drogach do nawrócenia w dramacie przełomu XIX i XX wieku
 • Kasprowiczowska wizja teatru
 • Trudne tematy na dziecięcej scenie. „Zły pan” w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze im. H.Ch. Andersena

Udział w konferencji krajowej

 • Gdzie jest teatr?...

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ten, którego nie ma. O (nie)obecności ojca w dramacie przełomu XIX i XX wieku

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Senacka Komisja Wydawnicza KUL

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Świat, który się nie kończy. Człowiek i transcendencja w teatrze Jana Kasprowicza

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Teatr religijny Jana Kasprowicza
 • Dramaty z księdzem w tle. Kilka refleksji na temat twórczości Jana Kasprowicza
 • Wokół Szekspira Kasprowicza

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich
 • Refleksja Ireny Sławińskiej o teatrze – dziś

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Wkład Ireny Sławińskiej do badań teatrologicznych

Organizacja konferencji

 • Między sceną a życiem. Z problemów dramatu i teatru XX i XXI wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Od inscenizacji do ekranizacji. „Tramwaj zwany pożądaniem” T. Williamsa w reżyserii E. Kazana
 • Warsztat translatorski Jana Kasprowicza

Działalność odczytowa

 • Świat, który się nie kończy. Twórczość dramatopisarska Jana Kasprowicza

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Akademia Młodych Humanistów 2014/2015

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Złowić wiekuistości niezmienne pierwiastki…”. „Baśń nocy świętojańskiej” Jana Kasprowicza
  [w:] Rocznik Przemyski. Literatura i Język.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dramaty z księdzem w tle. Kilka refleksji na temat teatralnej twórczości Jana Kasprowicza

Udział w konferencji krajowej

 • Nowe kierunki badań teatralnych w stulecie teatrologii w Polsce

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

2012


Organizacja konferencji krajowej

 • Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Teatr religijny Jana Kasprowicza

Organizacja konferencji

 • Czytanie dramatu – miniatury analityczne

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Czytanie dramatu – miniatury analityczne

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze
 • Teatr Kasprowicza – dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jan Kasprowicz i Maciej Szukiewicz o Gabrieli Zapolskiej. Przyczynki do portretu artystki

Organizacja konferencji

 • Dramat – Inscenizacja – Teatr
 • Świat i człowiek w teatrze XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Konwencje teatralne w dramaturgii Kasprowicza
 • Teatr Kasprowicza – rekonesans

2010


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Teatr Kasprowicza. Dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych

2009


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku

2007


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Historycznoteatralne (re)wizje
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Dramaturgia Macieja Szukiewicza