dr hab. Marek Jakubów (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.jakubow_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1024-0502