mgr Anna Gronba-Chyła

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Katedra Inżynierii Środowiska

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Using Selected Types of Waste to Produce New Light Ceramic Material
  [Wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do produkcji nowych lekkich materiałów ceramicznych]
  [w:] POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zawartość Chlorków w odpadach z czyszczenia ulic i ich potencjalny wpływ na środowisko.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nowe materiały z odpadów, szansa dla frakcji odpadów komunalnych poniżej 10 mm

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
  [w:] PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Analiza składu frakcji odpadów komunalnych poniżej 10 mm dla zbadania możliwości ich wykorzystania
 • Wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do wytworzenia nowego materiału ceramicznego lekkiego

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Frakcja podsitowa odpadów komunalnych jako odpad konieczny do zagospodarowania
 • Efekty ekologiczne prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce odpadami komunalnymi
 • Analiza morfologiczna odpadów jako parametr do projektowania systemu gospodarki odpadami

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Rosnące zużycie materiałów i surowców wyzwaniem dla gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Tworzenie mieszanek z odpadów - szacowanie niepewności pomiaru

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • The use of the mineral fraction of municipal waste -10 mm and sweepings from street cleaning waste to produce new materials as an example of the implementation of Circural Economy (CE).
  [Wykorzystanie frakcji mineralnej -10 mm, odpadów komunalnych oraz odpadów z czyszczenia ulic do produkcji nowych materiałów, jako przykład wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)]

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Badania osadów z płukania filtrów wody pitnej w stacji uzdatniania wody

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w budownictwie
 • Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich
 • Badania frakcji organiczno-mineralnej odpadów komunalnych
 • Badania morfologii odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Innowacyjne Rozwiązania i Technologie w Gospodarce Komunalnej.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Badanie morfologii komunalnych odpadów stałych i frakcji mineralno-organicznej.

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Zastosowanie popiołów lotnych ze spalonego węgla kamiennego w budownictwie.
 • Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich
 • Badania morfologii odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli
 • Badania frakcji mineralno-organicznej odpadów komunalnych

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Gospodarowanie odciekami na przykładzie składowiska w Stalowej Woli

Prezentacja na konferencji krajowej

 • INNOWACYJNE METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Udział w konferencji krajowej

 • Stalowa Wola jako ośrodek naukowo-badawczy. Fakt czy wizja?

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Wykonawstwo a projekcje międzynarodowym

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja "Industriady w Stalowej Woli"

2013


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej: Zasoby wodne - ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Gospodarowanie odciekami na przykładzie składowiska w Stalowej Woli

Organizacja konferencji krajowej

 • Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wstępna analiza morfologii odpadów codziennych w okresie zimowym w miescie Stalowa Wola

Staż finansowany ze środków UE

 • Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy

Udział w festiwalu nauki

 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki
 • X Lubelski Festiwal Nauki

2012


Prezentacja na konferencji krajowej

 • Popioły lotne sposoby zagospodarowania
 • Zanieczyszczenia powietrza na składowisku azbestu.
 • Azbest - kiedyś materiał konstrukcyjny, dziś odpad.

Udział w konferencji krajowej

 • Konsolidacja rynku gospodarki odpadami

Nagroda krajowa

 • Nagroda I Stopnia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w województwie lubelskim

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • IX Lubelski Festiwal Nauki
 • Popioły lotne. A co to jest?
 • Czy każdy samochód jest całkiem bezużyteczny?