dr Dorota Jegorow

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Zastosowań Matematyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr