dr Dorota Jegorow

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr