dr hab. Piotr Kulicki (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • Kierownik Katedry (od 2017-10-01)
  • Prodziekan (od 2016-09-01 do 2019-08-31)
  • Prodziekan (od 2015-06-09 do 2016-08-31)