dr hab. Piotr Kulicki (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2012-03-28)
  • doktor (od 2000-06-20)
  • magister (od 1993-06-23)