dr Grzegorz Dymek

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2015

Prace licencjackie
 • Podstawowe własności BCK-algebr
 • Wybrane własności BF- algebr
 • Wybrane własności BG-Algebr
 • BCK - algebry komutatywne
 • MV - algebry lokalne
 • Wybrane własności BH - algebr
 • Ideały BCK- algebr

2014

Prace licencjackie
 • Podgrupy rozmyte normalne
 • Grupy rozmyte
 • MV-algebry
 • Kongruencje i ideały MV-algebr

2013

Prace licencjackie
 • Algebraiczne własności algebr Boole'a
 • Kraty dystrybutywne
 • Kraty modularne
 • Produkty proste algebr
 • Kraty algebraiczne
 • Kongruencje algebr uniwersalnych
 • Algebry podprosto nierozkładalne
 • Kraty z pseudouzupełnieniem