dr Grzegorz Dymek

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Selected properties of some generalizations of BCK algebras
  [Wybrane własności pewnych uogólnień BCK algebr]
  [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications

2019

 • An injective pseudo-BCI algebra is trivial
  [Pseudo-BCI algebra injektywna jest trywialna]
  [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications

 • 2018

 • Some properties of pseudo-BCI algebras
  [Niektóre własności pseudo-BCI algebr]
  [w:] Commentationes Mathematicae

 • 2017

 • Various deductive systems of pseudo-BCI algebras
  [Różne systemy dedukcyjne pseudo-BCI algebr]
  [w:] JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING

 • 2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Deductive Systems and Ideals of Pseudo-BCI-Algebras

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Fuzzy prime ideals of pseudo-ŁBCK-algebras
   [Rozmyte ideały pierwsze pseudo-ŁBCK-algebr]
   [w:] Kyungpook Mathematical Journal
  • On pseudo-BCI-algebras
   [O pseudo-BCI-algebrach]
   [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio A, Mathematica
  • Soft set theory applied to general algebras
   [Teoria zbiorów soft zastosowana do algebr ogólnych]
   [w:] Demonstratio Mathematica
  • (Fuzzy) Ideals of BN-algebras
   [(Rozmyte) Ideały BN-algebr]
   [w:] The Scientific World Journal
  • On a period of elements of pseudo-BCI-algebras
   [O okresie elementów pseudo-BCI-algebr]
   [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications
  • On a periodic part of pseudo-BCI-algebras
   [O części periodycznej pseudo-BCI-algebr]
   [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications

  2014

 • On irreducible and prime deductive systems of pseudo-BCI-algebras
  [O nierozkładalnych i pierwszych systemach dedukcyjnych pseudo-BCI-algebr]
  [w:] Commentationes Mathematicae
 • On compatible deductive systems of pseudo-BCI-algebras
  [O kompatybilnych systemach dedukcyjnych pseudo-BCI-algebr]
  [w:] JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING

 • 2013

 • Pseudo-BCI-logic
  [Pseudo-BCI-logika]
  [w:] Bulletin of the Section of Logic
 • Fuzzy filters of BE-algebras
  [Filtry rozmyte BE-algebr]
  [w:] Mathematica Slovaca
 • On the category of pseudo-BCI-algebras
  [O kategorii pseudo-BCI-algebr]
  [w:] Demonstratio Mathematica

 • 2012

 • Fuzzy ideals of pseudo-BCK algebras
  [Ideały rozmyte pseudo-BCK-algebr]
  [w:] Demonstratio Mathematica
 • Normal pseudo-BCK-algebras
  [Normalne pseudo-BCK-algebry]
  [w:] Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae
 • p-semisimple pseudo-BCI-algebras
  [p-półproste pseudo-BCI-algebry]
  [w:] JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING
 • On two classes of pseudo-BCI-algebras
  [O dwóch klasach pseudo-BCI-algebr]
  [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications
 • Atoms and ideals of pseudo-BCI-algebras
  [Atomy i ideały pseudo-BCI-algebr]
  [w:] Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae

 • 2008

 • Fuzzy prime ideals of pseudo MV-algebras
  [Rozmyte ideały pierwsze pseudo MV-algebr]
  [w:] SOFT COMPUTING
 • Noetherian and Artinian pseudo MV-algebras
  [Noetherowskie i artinowskie pseudo MV-algebry]
  [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications
 • On fuzzy ideals of pseudo MV-algebras
  [O ideałach rozmytych pseudo MV-algebr]
  [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications

 • 2007

 • Fuzzy maximal ideals of pseudo MV-algebras
  [Rozmyte ideały maksymalne pseudo MV-algebr]
  [w:] Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae
 • Semisimple, Archimedean, and semilocal pseudo MV-algebras
  [Półproste, archimedesowe i półlokalne pseudo MV-algebry]
  [w:] Scientiae Mathematicae Japonicae
 • On maximal ideals of pseudo MV-algebras
  [O ideałach maksymalnych pseudo MV-algebr]
  [w:] Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae

 • 2006

 • Bipartite pseudo MV-algebras
  [Dwudzelne pseudo MV-algebry]
  [w:] Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications

 • 2002

 • Cohomotopical admissibility and inverse limits
  [Kohomotopijna dopuszczalność i granice odwrotne]
  [w:] Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics