dr Grzegorz Dymek

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr