Ks. dr Dariusz Sobczak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ks. Dariusz Sobczak, ur. 1972 r. w Bydgoszczy; muzykolog; studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie w 1997 roku, otrzymując magisterium z teologii (1996) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 2003-2008 studiował w Instytucie Muzykologii KUL, uzyskując magisterium z muzykologii na podstawie pracy: Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) – badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. W latach 2012-2016 odbył studia doktoranckie z muzykologii (KUL) uwieńczone stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii na podstawie rozprawy doktorskiej: Koncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Wiśniewskiego. Od 2010 roku jest wykładowcą muzyki kościelnej, emisji głosu i fonetyki oraz dyrygentem schola cantorum w Seminarium Duchownym w Gnieźnie; od 2008 roku jest dyrektorem i dyrygentem Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie oraz dyrektorem Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej; od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej oraz jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Duszpastersko-Liturgicznej. W 2023 roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii w Instytucie Nauk o Sztuce na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Należy do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; w 2023 roku został powołany do Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS; w latach 2010-2018 był jurorem Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Ars Liturgica. W latach 2004-2012 koncertował z kwintetem wokalno-instrumentalnym Per artem ad astra; w 2009 roku wystąpił z izraelską orkiestrą symfoniczną Ra’aana podczas koncertu upamiętniającego Irenę Sendler; w swoim dorobku artystycznym ma również koncerty muzyki religijnej z Chórem Prymasowskim w kraju i za granicą oraz koncert inaugurujący Jubileusz 100-lecia Chóru Prymasowskiego „Rodzinne Kolędowanie” wraz z Ireną Santor (2014).

W 2014 roku został wyróżniony dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej przy okazji odznaczenia Chóru Prymasowskiego Brązowym Medalem Gloria Artis. Chór został także uhonorowany Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks Specjalny Muzyczny (2022).