Ks. dr Dariusz Sobczak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Książka naukowa recenzowana

  • Franciszek Ścigalski (1782-1846) Requiem in F. Edycja krytyczna i komentarz rewizyjny, Lublin 2023, Polihymnia, ss. 60.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • MUZYKA WIELOGŁOSOWA W KATEDRZE GNIEŹNIEŃSKIEJ
    [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe