prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Stanowisko: Profesor

2021

Prace magisterskie
 • Motyw miniaturyzacji postaci w wybranych tekstach kultury
 • Dramat jednoaktowy Lucjana Rydla "Na marne" - próba edycji
 • Reportaże ks. Jerzego Szymika (Ameryka/Europa). Wybrane zagadnienia
 • Julia Serkova. Osoba i dzieło
 • Praca z tekstem literackim w cyklu podręczników Małgorzaty Małyski "Przyjaciele z piórnika"
 • Reportaż w twórczości Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej i Marii Komornickiej. Wybrane zagadnienia

2020

Prace licencjackie
 • Funkcje przedmiotów magicznych w baśniach Hansa Christiana Andersena
 • Motyw XIX-wiecznej struktury miasta w twórczości Caleba Carra i Rhys Bowen
 • "Matka" Lucjana Rydla. Próba edycji
Prace magisterskie
 • Listy redaktora "Przeglądu Powszechnego" ks. Jana Pawelskiego do Elizy Orzeszkowej. Edycja

2019

Prace licencjackie
 • Szkice włoskie (Rzym, Florencja) Aleksandra Świętochowskiego – próba edycji
 • Książeczka Halusi Bronisławy Ostrowskiej - próba edycji
 • Listy Ludwika Jenikego i Wincentego Korotyńskiego do Elizy Orzeszkowej - próba edycji
 • Szkice włoskie Aleksandra Świętochowskiego - wybór. Próba edycji krytycznej
 • Kroniki Bolesława Prusa z 1905 roku opublikowane w "Gońcu Porannym" - próba edycji
 • Władysław Stanisław Reymont, Z pamiętnika - próba edycji
 • Józef Bohdan Dziekoński „Trupia głowa na biesiadzie. Fantazja z podania gminnego” – próba edycji
 • Kroniki Bolesława Prusa z 1904 r. opublikowane w "Gońcu Porannym" i "Gońcu Wieczornym" - próba edycji

2018

Rozprawy doktorskie
 • Edycja listów Leopolda Méyeta do Elizy Orzeszkowej z lat 1878-1888
 • Środowisko urzędnicze w twórczości Elizy Orzeszkowej
 • Czciciel potęgi" Elizy Orzeszkowej – między historią antyczną a mitem

2017

Prace magisterskie
 • Kategoria czasu w powieściach "Nad Niemnem" i "Bene nati" Elizy Orzeszkowej
 • Obraz lidera w powieściach Bolesława Prusa
 • Obyczajowość przełomu XIX i XX wieku w nowelistyce Włodzimierza Perzyńskiego
 • Obraz miłości romantycznej w twórczości Ferdynanda Hoesicka
 • Problem młodopolskiej korespondencji sztuk na przykładzie „Wiosennego poranka" Antoniego Kamieńskiego
 • Stroje w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej w kontekście mody II połowy XIX wieku
 • Problem patriotyzmu w wybranych dziełach Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza
 • Kod westymentarny w trylogii "Walka z szatanem" Stefana Żeromskiego
 • Motyw melancholii w nowelistyce Gabrieli Zapolskiej
 • Kreacje kobiet i mężczyzn w nowelistyce Kornela Makuszyńskiego. Wybrane zagadnienia
 • Motyw utracjuszy w prozie Bolesława Prusa. Wybrane realizacje

2016

Prace magisterskie
 • Doświadczenie metafizyczne w twórczości modernistek. Wybrane zagadnienia w dziełach Bronisławy Ostrowskiej i Marii Komornickiej.
 • Edycja krytyczna "Menażerii ludzkiej" Gabrieli Zapolskiej.
 • "Lalka" - problemy edycji
 • Sofía Casanova. Portret reportażystki
 • Obraz relacji rodzinnych na podstawie wybranych "Nowel" Marii Konopnickiej
 • Choroby dziecięce w literaturze polskiej i obcej w II połowie XIX wieku
 • Świat smaków w epopejach szlacheckich ("Pamiętniki kwestarza", "Pamiątki Soplicy" i "Pan Tadeusz")

2015

Prace magisterskie
 • Motywy religijne w twórczości Marii Komornickiej.
 • Jana Augustynowicza i Zygmunta Chełmickiego kreacje księży

2014

Prace magisterskie
 • Kapłan, literat i podróżnik. O autokreacji w notatkach z podróży Księdza Zygmunta Chełmickiego "W Brazylii"
 • Studium postaci na przykładzie zbioru "Pani Teodora. Nowele" Józefa Weyssenhoffa.
 • Problem tożsamości w "Drzewach" Feliksa Brodowskiego.
 • Obraz mężczyzny w "Historiach o Pajacach" Juliusza Germana
 • Wybory etyczne bohaterów trylogii "Walka z szatanem" Stefana Żeromskiego
 • Kobieta-prowokator w cyklu powieściowym "Laus feminae" Jerzego Żuławskiego i "Faunessach" Marii Jehanne Wielopolskiej

2013

Prace magisterskie
 • Wątki wigilijne w twórczości pisarzy przełomu XIX i XX wieku (Bolesław Prus, Adam Szymański, Adam Grzymała-Siedlecki, Władysław Reymont, Tadeusz Rittner)
 • Kobiety w prozie Marii Jehanne Wielopolskiej
 • Motyw granicy w wybranych utworach kresowych Włodzimierza Odojewskiego
 • Relacje rodzinne w powieściach Tadeusza Rittnera
 • Postać kobiety egzotycznej w twórczości Wacława Sieroszewskiego
 • Kulturowy aspekt słownych obrazów w twórczości Josifa Brodskiego
 • "Rozmyślania" Bronisławy Ostrowskiej w kontekście poetyki gatunku i twórczości autorki
 • Listy Władysława Maleszewskiego do Elizy Orzeszkowej. Próba edycji
 • Świat apteki i aptekarzy na podstawie powieści Wacława Gąsiorowskiego pt.: Pigularz.

2012

Prace magisterskie
 • Transformacja postaci fantastycznych we współczesnej kulturze popularnej (literatura – film - widowisko) na przykładzie postaci skrzata
 • Role kobiet w kulturze na podstawie wybranych dzieł Sandora Maraiego
 • Biografia jako czynnik kulturotwórczy na przykładzie pisarstwa Hansa Christiana Andersena
 • "W ciemnej głębinie duszy". Figura otchłani w powieści "Nietota. Księga tajemna Tatr" Tadeusza Micińskiego

2011

Prace licencjackie
 • Obraz Wigilii w twórczości Bolesława Prusa i Adama Szymańskiego
 • Formy życia duchowego w kulturze mieszczańskiej na podstawie "E.E." Olgi Tokarczuk
 • Depozytariuszka wiedzy tajemnej. Postać czarownicy we współczesnej kulturze w świetle wybranych realizacji filmowych i literackich
 • Kreacja wdowy w literaturze pozytywizmu. Wybrane przykłady
 • Postać famme fatale w kulturze modernizmu i postmodernizmu w "Prądzie Zatokowym" i "Apokryfie Agłai" Jerzego Sosnowskiego
 • Obraz kultury miasta Lublina w twórczości Józefa Czechowicza
 • Rola maski we współczesnej kulturze masowej na podstawie wybranych realizacji filmowych
 • Św. Franciszek jako bohater współczesnej kultury masowej w świetle wybranych realizacji filmowych i literackich
 • Obrazy patologii dziecięcej na podstawie „Sylwka Cmentarnika” Elizy Orzeszkowej
 • Postać czarownicy w twórczości Elizy Orzeszkowej na podstawie powieści „Dziurdziowie” i dwóch opowiadań „Jędza” i „Wiedźma”.
 • Marzenie w teorii kultury i literaturze na przykładzie prac Gastona Bachelarda, Fiodora Dostojewskiego i Władysława Stanisława Reymonta
 • Znaki symboliczne w "Cieniu wiatru" Carlosa Ruiza Zafona
 • Kreacje odmieńców w nowelistyce Elizy Orzeszkowej
 • Rola tradycji kulinarnej w kulturze krajów Środkowej Europy w świetle "Cafe Muzeum" Roberta Makłowicza
 • Młodzi święci w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych utworów W. Lutosławskiego, B. Prusa i H. Sienkiewicza.
 • Plotka w „Wirach” i „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza
 • Obraz współczesnej kultury czeskiej w dziełach Mariusza Szczygła "Gottland" i "Zrób sobie raj"
 • Stroje w powieściach „Sezonowa miłość” i „Córka Tuśki” Gabrieli Zapolskiej
Prace magisterskie
 • Twórczość literacka Stefana Krzywoszewskiego. Wybrane zagadnienia
 • Kreacje cudzoziemców w "Kronikach" Bolesława Prusa
 • Kultura sarmatyzmu w ujęciu Tadeusza Chrzanowskiego
 • Od pensjonarki do mentorki. Droga edukacji i rozwoju Elizy Orzeszkowej na podstawie "Listów zebranych", t. 1-4.
 • Obraz życia kontemplatywnego kartuzów i kamedułów w filmie i fotografii ("Wielka cisza" Philipa Groninga i "Tajemnica Kamedułów, Legenda białych braci" Adama Bujaka)
 • Problem zdrady w twórczości Elizy Orzeszkowej
 • Kobiety w powieściach Walerii Marrené-Morzkowskiej
 • Problematyka psychologiczna w Erazma Majewskiego powieściach dla dzieci "Doktor Muchołapski" i "Profesor Przedpotopowicz"
 • "Przelotne wrażenia z podróży do Rzymu" Juliana Ochorowicza w kontekście jego działalności redaktorskiej
 • Twórczość literacka Michała Siedleckiego. "Jawa" i "Opowieści malajskie"
 • Bolesław Prus i Maciej Rybiński jako felietoniści. Wybrane zagadnienia
 • Korespondencja K. Zdziechowskiego z E. Orzeszkową. Próba edycji
 • Postaci drugoplanowe w prozie o tematyce współczesnej Henryka Sienkiewicza. Wybarne kreacje
 • Ilustrator i prozaik. Związki Antoniego Kamieńskiego z literaturą
 • Transformacja wzorów kultury w powojennej Warszawie na podstawie twórczości Marka Hłaski i Leopolda Tyrmanda

2010

Prace licencjackie
 • Sandor Marai. Wieloetniczność i wielokulturowość w jego dziełach "Dziennik" i "Żar"
 • Człowiek jako podmiot i przedmiot kultury w wybranych esejach Josifa Brodskiego
 • Holokaust jako kontekst kulturowy prozy wspomnieniowej Michała Głowińskiego i Romy Ligockiej. Wybrane zagadnienia
 • Tomasz Mann i Edyta Stein – kultura życia codziennego jako element przygotowania do uczestnictwa w kulturze elitarnej
 • Andrzej Drawicz jako promotor literatury / kultury rosyjskiej (utrwalenie i przełamywanie stereotypu) w „Pocałunku na mrozie” i innych dziełach
 • Rola autorytetu w wychowaniu do uczestnictwa w kulturze w ujęciu J. Korczaka i F. W. Foerstera
 • Toskania jako wielki mit kultury współczesnej: Marlena de Blasi, Tysiąc dni w Toskanii, Marek Zagańczyk, Droga do Sieny, Frances Mayes, Bella Toskania
Prace magisterskie
 • Wybrane antynomie w twórczości Andrzeja Bobkowskiego

2008

Prace licencjackie
 • Muzyka w dziełach Elizy Orzeszkowej na podstawie wybranych prac Pieśń przerwana oraz I pieśń niech zapłacze
 • Aleksander Świętochowski i Maria Konopnicka o kobietach upadłych. Wybrane zagadnienia.
 • Biżuteria i sztuka użytkowa w "Faraonie" Bolesława Prusa
 • Świat zwierzęcy według Marii Konopnickiej
 • Choroby w "Potopie" Henryka Sienkiewicza
 • Relacje matki i dziecka w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej
 • Rola strojów w "Pamiętniku Wacławy" Elizy Orzeszkowej
 • Postać księdza w twórczości Marii Konopnickiej