dr Izabela Wiśniewska-Kędziora

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
adiunkt - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: izabela.wisniewska-kedziora_anti_spam@kul.pl