dr Izabela Wiśniewska-Kędziora

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-106 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 31) lektorat
CN-106 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 32) lektorat
CZWARTEK
GG-107B 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 (grupa 69) lektorat
GG-233 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 269) lektorat
CN-103 11:40 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (grupa 323) lektorat
PIĄTEK
GG-205B 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 33) lektorat
GG-205B 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 34) lektorat
GG-205B 10:50 - 11:40 T Konsultacje
Od: 2019-12-20 do 2020-01-29
konsultacje

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień