dr Izabela Wiśniewska-Kędziora

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
GG-205 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 219) lektorat
GG-233 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 220) lektorat
GG-233 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 221) lektorat
CZWARTEK
GG-206 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 (grupa 216) lektorat
GG-206 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 (grupa 217) lektorat
GG-206 10:50 - 11:40 T Konsultacje konsultacje
GG-206 11:40 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (grupa 323) lektorat
GG-206 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 227) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień