dr Izabela Wiśniewska-Kędziora

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
GG-233 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 33) lektorat
GG-315 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 32) lektorat
GG-315 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 31) lektorat
CZWARTEK
GG-247 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 34) lektorat
GG-247 09:10 - 10:00 T Konsultacje konsultacje
GG-233 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (grupa 269) lektorat
GG-233 11:40 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (grupa 323) lektorat
PIĄTEK
GG-241 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 (grupa 69) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień