dr Tomasz Jankowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Osobowości

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Tezy do egzaminu z diagnozy psychologicznej  Tezy

 

Tezy do egzaminu z samoregulacji Tezy