dr Tomasz Jankowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Osobowości

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Do Internal Dialogues in Young Adults Depend on Mother-Father Incongruence in Parental Attitudes Assessed Retrospectively?
  [w:] JOURNAL OF FAMILY ISSUES
 • Mindfulness as a mediator of the relationship between trait anxiety, attentional control and cognitive failures. A multimodel inference approach
  [w:] PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
 • The relationship between mindfulness, cognitive intrusions and recollection: An ERP study
  [w:] Advances in Cognitive Psychology

2018

 • What is the structure of time? A study on time perspective in the USA, Poland, and Nigeria
  [What Is the Structure of Time? A Study on Time Perspective in the United States, Poland, and Nigeria]
  [w:] Frontiers in Psychology
 • The Effect of Temperament, Expertise in Art, and Formal Elements of Paintings on Their Aesthetic Appraisal
  [w:] Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts
 • Positive orientation as a predictor of hedonic well-being: mediating role of the self-concept
  [w:] Health Psychology Report
 • Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts
  [w:] Frontiers in Human Neuroscience

 • 2016

 • Positive orientation and the Five Factor Model
  [w:] Polish Psychological Bulletin
 • A polish short version of the Zimbardo Time Perspective Inventory
  [w:] PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
 • Incremental validity of positive orientation: predictive efficiency beyond the Five-Factor Model
  [w:] Health Psychology Report
 • Nieoczekiwany efekt uczestnictwa młodzieży w grupach wsparcia
  [w:] PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • Does running a first marathon influence general self-efficacy and positive orientation?
  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY

 • Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

  • Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Positive Time. Balanced Time Perspective and Positive Orientation
   [Pozytywny czas. Zrównoważona orientacja temporalna a orientacja pozytywna]
   [w:] Journal of Happiness Studies
  • What do we gain by adding time perspective to mindfulness? Carpe Diem and mindfulness in a temporal framework
   [W jaki sposób perspektywa czasowa pozwala nam zrozumieć lepiej uważność? Postawa Carpe Diem a uważność w ramach perpektywy czasowej ]
   [w:] PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

  • Formy prezentystycznej orientacji temporalnej

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Refleksyjność i uważność jako czynniki redukujące podatność na manipulację

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Metacognitive model of mindfulness
   [Metakognitywny model uważności]
   [w:] CONSCIOUSNESS AND COGNITION

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

  • Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • A cognitive perspective on mindfulness
   [O uważności z perspektywy poznawczej]
   [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY
  • Positive orientation and generalized self-efficacy
   [Pozytywna orientacja i uogólnione poczucie własnej skuteczności]
   [w:] STUDIA PSYCHOLOGICA