Albert Nowacki

dr Albert Nowacki

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2021

Prace licencjackie
 • Z problematyki tłumaczenia audiowizualnego: na przykładzie przekładu filmu Quentina Tarantino ,,Pulp Fiction" na język ukraiński
 • Polsko-ukraińska leksyka prawnicza na materiale tekstów paralelnych Kodeksu Rodzinnego. Analiza wybranych problemów translatorskich.

2018

Prace magisterskie
 • Obraz dziecka w twórczości nowelistycznej Wasyla Stefanyka.
 • Obraz Wielkiego Głodu w wybranych tekstach kultury
 • W poszukiwaniu człowieka i Boga. Z problematyki poezji Liny Kostenko.
 • Obraz Ukrainy i Europy w tekstach eseistycznych Jurija Andruchowycza.

2015

Prace magisterskie
 • Współczesne rewolucje ukraińskie. Próba poszukiwania tożsamości (na materiale współczesnej literatury ukraińskiej).
 • Motywy i postacie mitologii słowiańskiej w "Pieśni lasu" Łesi Ukrainki.
 • Tragedia Wielkiego Głodu. Powieść Wasyla Barki "Żowtyj kniaź".
 • Ukraińska powieść kryminalna. "Dla ogniska domowego" Iwana Franki.

2014

Prace magisterskie
 • Hałyna Pahutiak "Urizka hotyka". Próba przekładu i problemy translatorskie.
 • Ciało we współczesnej literaturze ukraińskiej: Jurij Andruchowycz, Irena Karpa, Lubko Deresz.