dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace licencjackie
  • Bajka i strategie jej edytorskich opracowań na przykładzie "Bajek ezopowych Biernata z Lublina"
  • Dzieje wydawnicze "Fraszek" Jana Kochanowskiego

2017

Prace magisterskie
  • Etos rycerski w polskiej i łacińskiej poezji Jana Kochanowskiego

2016

Prace magisterskie
  • Włoskie fascynacje w dobie baroku. O domniemanych przekładach z Petrarki Daniela Naborowskiego.

2015

Prace magisterskie
  • Pareneza polityczna w "Rozmowach Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.
  • Wizerunek konsyliarza w dziele Wawrzyńca Goślickiego "De optimo senatore"

2013

Prace magisterskie
  • Śmierć w zwierciadle satyry i groteski na przykładzie wybranych utworów funeralnych Wacława Potockiego.
  • Doktryna polityczna Łukasza Opalińskiego w świetle nowożytnych koncepcji "racji stanu"
  • Rzeczpospolita w krzywym zwierciadle barokowej literatury satyrycznej na przykładzie dzieł Krzysztofa i Łukasza Opalińskich (,,Satyry", ,,Coś nowego") oraz ,,De vanitate consiliorum" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego