dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.