dr hab. Marek Piwowarczyk (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

2020

Prace magisterskie
  • Amie L. Thomasson metafizyka fikcji

2011

Prace licencjackie
  • Koncepcja symbolu religijnego u Pawła Floreńskiego
  • Punkty zwrotne w filozofii religii Leszka Kołakowskiego

2010

Prace licencjackie
  • Davida Hume'a krytyka argumentów teistycznych
  • Rola Boga w leibniziańskim świecie substancji
  • Chrześcijańska wizja piekła na podstawie pism św. Teresy z Avila oraz św. Faustyny Kowalskiej
  • Spór o koncepcję filozofii religii w szkole lubelskiej

2009

Prace magisterskie
  • Koncepcja absolutu w ontologii Romana Ingardena