dr hab. Marek Piwowarczyk (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Stopnie:

17 marca 2007 - doktor, rozprawa: Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, promotor: ks. prof. Piotr Moskal; recenzenci: prof. Piotr Gutowski, dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ.

17 lutego 2016 - doktor habilitowany, rozprawa: Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu, recenzenci: prof. Jacek Wojtysiak, prof. Arkadiusz Chrudzimski, dr hab. Mariusz Grygianiec, prof. UW.