Paweł Nowik

dr hab. Paweł Nowik (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Paweł Nowik prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.nowik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1824-0884