dr hab. Dariusz Staszczak (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Globalnej Ekonomii Politycznej

Stanowisko: Profesor KUL

2019

Prace magisterskie
  • Rola polskich obligacji skarbowych w polityce finansowej państwa i na rynku finansowym w latach 2008-2016
  • Analiza ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych dla osób fizycznych na podstawie TUiR Warta S.A.
  • Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w latach 1999-2018
  • Ewolucja handlu zagranicznego Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej
  • Polski handel zagraniczny artykułami motoryzacyjnymi od 2007 roku
  • Tendencje w polskim handlu zagranicznym cukrem i wyrobami cukierniczymi
  • Analiza i porównanie zarządzania budżetem jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Spiczyn i gminy Ludwin