dr hab. Dariusz Staszczak (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Globalnej Ekonomii Politycznej

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Global Instability of Gold Prices: View from the State-corporation Hegemonic Stability Theory
  [Globalna niestabilność cen złota; Pogląd z punktu widzenia teorii państwowo-korporacyjnej hegemonicznej stabilności]
  [w:] European Research Studies

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Reviewer of article for international scientific journal
  [Recenzent artykułu dla międzynarodowego czasopisma naukowego]
  [w:] International Relations
 • Reviewer of article for the journal
  [Recenzja artykułu dla czasopisma naukowego]
  [w:] Optimum. Economic Studies, ISSN 1506-7637

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Współpraca w projekcie badawczym zatytułowanym: Niestabilność cen ropy naftowej w ramach globalnych cykli koniunkturalnych; Interpretacja teoretyczna
 • Współpraca w projekcie badawczym zatytułowanym: Niestabilność cen ropy naftowej w ramach globalnych cykli koniunkturalnych; Interpretacja teoretyczna

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Instability of prices of the oil within the framework of the global business cycles; Theoretical interpretation
  [Niestabilność cen ropy naftowej w ramach globalnych cykli koniunkturalnych; Interpretacja teoretyczna ]

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Recessions and a changing theoretical basis of the recoveries: a view from the state-corporation hegemonic stability theory
  [Recesje i zmieniająca się teoretyczna baza poprawy sytuacji; pogląd z punktu widzenia teorii państwowo-korporacyjnej hegemonicznej stabilności.]
  [w:] Brazilian Journal of Political Economy

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w University of Notre Dame, USA

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zmiany Pozycji Krajów UE w Międzynarodowym Handlu Żywnością w Latach 2007-2017
  [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce