Grzegorz Wesołowski

dr Grzegorz Wesołowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr