dr Agnieszka Jarosz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2016

Prace licencjackie
  • Wersyfikacja z dziewiątych schodów. O sposobach wierszowania we wczesnej i w późnej poezji Mirona Białoszewskiego

2014

Prace licencjackie
  • Motyw Żyda w dramatach Juliusza Słowackiego ("Złota Czaszka", "Ksiądz Marek") i Stanisława Wyspiańskiego ("Sędziowie", "Wesele")
  • "Bóg Was siarczystym ogniem spali!" - motyw sądu w "Klątwie" i "Sędziach" Stanisława Wyspiańskiego