dr Agnieszka Jarosz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ślady twórczości Juliusza Słowackiego we wczesnych dramatach Karola Wojtyły („Hiob”, „Jeremiasz”)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego w krakowskich inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego

Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej

 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 14: W. Stelmach, Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 15: T. Kłusek, Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ślady twórczości Juliusza Słowackiego we wczesnych dramatach Karola Wojtyły ("Hiob", "Jeremiasz")

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XIX edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

2019


Książka naukowa recenzowana

 • W stronę teatru mistyczno-genezyjskiego. "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szlachta kresowa w komediach obyczajowych Aleksandra Mańkowskiego
  [w:] Kwartalnik Opolski

Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej

 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 13: D. Gostyński, Byt i rozpad. Poetyckie antynomie Marcina Sendeckiego
 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 12: E. Woźniak-Wrzesińska, Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki – wybrane zagadnienia

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XVIII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Ale nieraz bywa tak, że coś nie jest, a jest, i prawdziwsze niż by było”. Ujęcia nadziei w „Drzewie” Wiesława Myśliwskiego
 • Romantyczne kreacje starotestamentowe (Judyta, Samson)

Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej

 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 11: A. Wieczorkiewicz, Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich Jamesa Matthew Barriego. Kontekst - interpretacja - przekład

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Szlachecko-arystokratyczne Podole w komediach obyczajowych Aleksandra Mańkowskiego
 • Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego w krakowskich inscenizacjach Józefa Kotarbińskiego

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XVII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • “But it sometimes happens that something is not and is, and is more real than it would be”. Concepts of hope in “Drzewo” by Wiesław Myśliwski
  [„Ale nieraz bywa tak, że coś nie jest, a jest, i prawdziwsze niż by było”. 
Ujęcia nadziei w Drzewie Wiesława Myśliwskiego]
  [w:] Studia Humanitatis (Moskwa)

Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej

 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 9: J. Księżyk, Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej – formy ocalania wartości i doświadczania piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta
 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 10: U. Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Romantyczne kreacje starotestamentowe (Samson, Judyta)

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XVI edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

Organizacja uroczystości uniwersyteckiej

 • Organizacja gali XVI edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego (27.10.2017)

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Gdzie jest pierścień krwawnikowy? Co siedzi w dziada lirze? O wybranych drobiazgach w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego

Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej

 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 8: B. Łukaszewska, „Siedem psalmów pokutnych” z rękopisu nr 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edycja
 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 7: K. Górniak, Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. "Słoje zadrzewne" Tymoteusza Karpowicza i "The Pisan Cantos" Ezry Pounda

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Czytanie dramatu. Miniatury analityczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Ale nieraz bywa tak, że coś nie jest, a jest, i prawdziwsze niż by było”. Ujęcia nadziei w Drzewie Wiesława Myśliwskiego.
 • Kreacja postaci Lucyfera w Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego i w dramatach Jana Kasprowicza (Na Wzgórzu Śmierci, Uczta Herodiady).

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Visiting Professor w ramach projektu "Przyszłość studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim"

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Metajęzyk Sceny Plastycznej KUL

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XV edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich (27.10.2016)

2015


Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej

 • Sekretarz redakcji serii Młoda Polonistyka /t. 6: M. Miławska, Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna "Dnia świra" Marka Koterskiego/

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzje artykułu naukowego w „Rocznikach Kulturoznawczych”, t. 6 (2015), nr 4: „Być Wielkim” – praca z, nad i poprzez obraz. Wizualność w humanistyce
 • Recenzje artykułu naukowego w „Rocznikach Kulturoznawczych”, t. 6 (2015), nr 4: Tekst-Dramat-Spektakl. Współczesne możliwości badacza

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nawrócenie w "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich
 • Kurator Koła Naukowego Teatrologów KUL w roku akademickim 2015/16

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Postać księdza Marka w dramatach Juliusza Słowackiego
 • Ku teatrowi mistyczno-genezyjskiemu. "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Drobiazgi sceniczne w dramatach C. Norwida („Aktor” i „Tyrtej-Za kulisami”)

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Drobiazgi sceniczne w "Aktorze" Cypriana Norwida

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XIII edycji Konkursu im. Cz. Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Kurator Koła Naukowego Teatrologów KUL w roku akademickim 2014/15
 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Słowo i gest w "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego
  [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Postać księdza Marka w dramatach Juliusza Słowackiego

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XII edycji Konkursu im. Cz. Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Kurator Koła Naukowego Teatrologów KUL w roku akademickim 2013/14
 • Organizacja Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

2012


Organizacja konferencji krajowej

 • Dramat i teatr religijny - wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin profesor Ireny Sławińskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ku teatrowi mistyczno-genezyjskiemu. "Ksiądz Marek Juliusza Słowackiego

Organizacja konferencji

 • Czytanie dramatu - miniatury analityczne

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Rekwizyty w "Śnie srebnym Salomei" J. Słowackiego

Udział w konferencji

 • Krytyka kerygmatyczna - doświadczenia, re-wizje, perpsektywy

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XI edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferecji Polonistyk Uniwersyteckich
 • Kurator Koła Naukowego Teatrologów KUL w roku akademickim 2012/13

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Teatr mistyczny dzisiaj? „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku

Organizacja konferencji

 • Świat i człowiek w teatrze XX wieku

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja X edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja Konferecji Polonistyk Uniwersyteckich

2010


Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja IX edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

2009

 • Organizacja VIII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego