Mariusz Lach

Ks. dr Mariusz Lach

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

  • Ur. 23 IX 1970 r. w Świeciu n/Wisłą. 
  • Ukończył Technikum Leśne w Tucholi. 
  • W 1990 r. wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego. 1990-1999 - formacja zakonna: nowicjat (Czerwińsk), postnowicjat (Kutno - Łódź), asystencja - praktyka zakonna (Neunkirchen - Niemcy), studia teologiczne (Ląd - Łódź).
  • Święcenia kapłańskie 24 V 1999 r. w Łodzi.
  • 1999 - 2000 - praca w Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku (kierownik internatu, katecheta, wychowawca).
  • 2000 - 2005 - studia polonistyczne w KUL, zakończone pracą magisterską: "Amatorski teatr religijny w Polsce (1989-2004). Formy i przejawy"
  • Od 2005 r. studia doktoranckie w Katedrze Dramatu i Teatru KUL.
  • W 2012 r. obronił pracę doktorską pt. "Człowiek jest najpiękniejszym mieszkaniem Boga - dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej".