Mariusz Lach

Ks. dr Mariusz Lach

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dramatu i Teatru

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Amatorskie realizacje teatralne dramatów Karola Wojtyły.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • MISTERIUM. RZECZ O ŚMIERCI I ŻYCIU
 • Być jak Adele - monodram

Autorstwo scenariusza filmu lub spektaklu teatralnego

 • Być jak Adele - monodram

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Amatorskie realizacje teatralne dramatów Karola Wojtyły.

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Postaci biblijne we współczesnym polskim teatrze religijnym (po 2000 r .)
  [w:] Język - Szkoła - Religia

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Reżyseria spektaklu "Zazdrośnice"
 • Pieśń nad pieśniami, czyli miłość w czasach apokalipsy - reżyseria spektaklu teatralnego

Udział w festiwalu nauki

 • Spektakl "Oskar i Róża" przygotowany i zaprezentowany w ramach XVI LFN
 • Spektakl muzyczny "Sobowtóry" przygotowany i zaprezentowany w ramach XVI LFN
 • projekt "Zazdrośnice" w ramach XVI LFN

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przykłady realizacji idei teatralnych świętego Jana Bosko w Polsce na początku XXI wieku
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Reformy Juliusza Osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym
 • Między amatorstwem a profesjonalizmem - warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Wobec nadziei. Aksjologiczne problemy dramatu i teatru XX i XXI wieku

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Niebieski ptak
 • Oskar i Róża

Autorstwo scenografii filmu lub spektaklu teatralnego

 • Oskar i Róża

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antygona nie chce umrzeć czyli rzecz o chrześcijańskim wymiarze Ciszy Romana Brandstaettera

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Joanna d"Arc na stosie. Czytanie dramatu
 • Prorock - musical
 • Ifigenia.

Autorstwo scenariusza filmu lub spektaklu teatralnego

 • Prorock - musical

Autorstwo scenografii filmu lub spektaklu teatralnego

 • Ifigenia

Organizacja konferencji krajowej

 • Forum teatrów religijnych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Teatr religijny w przestrzeni miejskiej Lublina
 • Postaci biblijne we współczesnym amatorskim teatrze religijnym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Teatr w przestrzeni miejskiej

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Odznaka honorowa: zasłużony dla Kultury Polskiej

Organizacja festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Transformations of the Religious Theatre at the Beginning of the 21st Century

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Transformations of the Religious Theatre at the Beginning of the 21st Century
  [Transformacje Teatru Religijnego na początku XXI wieku]

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • ARENA MŁODYCH
 • Czechowicz przy obrazie. Czytanie dramatu
 • ARENA MŁODYCH - widowisko w ramach Światowych Dni Młodzieży
 • Świateczna przesyłka - etiuda wigilijna

Realizacja imprezy artystycznej

 • Nieznane drogi Pana - Koncert Jubileuszowy ITP

Organizacja konferencji krajowej

 • Wobec. Nadziei. Aksjologiczne problemy dramatu i teatru XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Idee teatralne Juliusza Osterwy we współczesnym teatrze amatorskim
 • Między amatorstwem a profesjonalizmem – warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Teatr studencki. Idea czy materia?

Udział w festiwalu nauki

 • Moria - w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Jury w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym inspirowanym myślą Karola Wojtyły
 • Organizacja Przeglądu Inicjatyw Teatralnych w Łodzi
 • Jury w XIV Przeglądzie Teatralnym "Zwierciadła"

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Misterium Męki Pańskiej" - trzy współczesne sceniczne realizacje wydarzeń paschalnych
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Faust. Więcej światła
 • Wizyta - dramat
 • Tęsknoty - etiuda wigilijna
 • Historie jubilera

Autorstwo scenografii filmu lub spektaklu teatralnego

 • Faust. Więcej światła

Realizacja imprezy artystycznej

 • Wspólny dom - widowisko międzyzakonne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola teatru w salezjańskim systemie wychowawczym na przykładzie „Przeglądu Inicjatyw Teatralnych 2015”
 • Nawrócenie we współczesnym teatrze ewangelizacyjnym

Organizacja festiwalu nauki

 • Koncert ITP - Wielka literatura na scenie - Lubelski Festiwal Nauki
 • Moria - Lubelski Festiwal Nauki

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Warsztaty teatralne dla młodzieży
 • Warsztaty teatralne dla młodzieży

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Jury w XIII Przeglądzie Teatralnym "Zwierciadła"

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Między prawowiernością a nowoczesnością w Salem”. Wizerunki duchownych w dramacie Arthura Millera „Czarownice z Salem”
 • "Ten Trzeci" - Bóg w inscenizacji Braci Karamazow Janusza Opryńskiego

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Trzej królowie - etiuda wigilijna
 • Sobótka
 • Moria
 • Exodus - reżyseria oświetlenia

Autorstwo scenografii filmu lub spektaklu teatralnego

 • Moria

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nie tylko Rembrandt czyli implikacje malarskie w dramatach Brandstaettera
 • Ksiądz, który prowadzi teatr - wychowanie przez sztukę

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • „Misterium Męki Pańskiej" - trzy współczesne sceniczne realizacje wydarzeń paschalnych

Udział w festiwalu nauki

 • Wesele Dawida - spektakle teatralne w ramach XI LFN

Działalność odczytowa

 • "Nie tylko śpiewanie o miłości" - zarys teorii i historii musicali – w ramach spotkań z młodzieżą Akademii Młodych Humanistów.
 • Teatr - szansą integralnego rozwoju - w ramach Spotkań z twórczymi pedagogami i Wychowawcami pt. "Uczę się Ciebie Nauczycielu",

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Jury w XII Przeglądzie Teatralnym "Zwierciadła"

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teatr w przepowiadaniu. Refleksje teoretyczno-praktyczne
  [w:] Przegląd Homiletyczny

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Spełniony sen - widowisko plenerowe

Autorstwo scenariusza filmu lub spektaklu teatralnego

 • Historyja - musical
 • Prorock
 • .Opowieści papieskie - widowisko plastyczno-muzyczne
 • Spełniony sen

Autorstwo scenografii filmu lub spektaklu teatralnego

 • Wesele Dawida

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jak pastor Hale wygonił diabła z Salem. Kilka refleksji na temat różnych wizerunków kapłanów w dramacie Artura Millera „Czarownice z Salem”

Wyróżnienie krajowe

 • Głowna nagroda reżyserska

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki

Działalność odczytowa

 • Kogo Wyspiański zaprosił na „Wesele”, a kto się zjawił bez zapowiedzi?

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Próby nacisku władz na dramaturgiczną twórczość Romana Brandstaettera, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Czarownice
 • Prawdziwa historia człowieka z La Manchy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Problematyka religijna w teatrze szkolnym po roku 1989.
 • „Ten Trzeci” – Bóg w inscenizacji „Braci Karamazow” Janusza Opryńskiego.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Czy diabeł rzeczywiście szaleje po Salem?

Działalność odczytowa

 • Czy aby być aktorem należy ukończyć szkołę teatralną?

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Lubelscy kontynuatorzy alternatywy teatralnej lat siedemdziesiątych

Książka

 • Wszystko ma swój czas. 10-lecie Teatru ITP

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Teatr dźwięku Romana Brandstaettera.
 • Antygona nie chce umrzeć - czyli o chrześcijańskim wymiarze "Ciszy" Romana Brandstaettera

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W poszukiwaniu źródła światła. Refleksje nad dramatem Romana Brandstaettera "Powrót syna marnotrawnego"
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Nowy Raj Utracony - musical

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Między sceną, literaturą a Biblią

Udział w festiwalu nauki

 • X Lubeslki Festiwal Nauki

2009


Książka naukowa nierecenzowana

 • Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru religijnego dziś

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Prorock - musical

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Lubelski teatr studencki dziś

Organizacja konferencji

 • „Katedra i Teatr" - Historia współpracy Katedry Dramatu i Teatru KUL z „Teatrem im. J. Osterwy” w Lublinie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • „Katedra i Teatr" - Historia współpracy Katedry Dramatu i Teatru KUL z „Teatrem im. J. Osterwy” w Lublinie

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki

2008

 • VIII Lubeslki Festiwal Nauki

 • 2007


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Amatorski teatr religijny w latach 1980 – 2005. Rekonesans
  • Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera

  Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

  • Peer Gynt - musical
  • Szklana menażeria - dramat
  • Opowieści papieskie - widowisko plastyczno-muzyczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera

  Udział w festiwalu nauki

  • VII Lubelski Festiwal Nauki

  2006


  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Miejscownik... czyli zapisków kilka wyciągniętych z zakurzonych warstw pamięci...

  Udział w festiwalu nauki

  • VI Lubelski Festiwal Nauki

  2005


  Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

  • Niebieski ptak - widowisko plenerowe
  • Odysea - musical

  2004

 • Józef - musical

 • 2003

 • Raj utracony - musical
 • Nasze miasto

 • 2002

 • Historyja - musical

 • 2001

 • Toast - musical

 • Autorstwo scenariusza filmu lub spektaklu teatralnego

  • Toast - musical

  1999


  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Propozycja programu rekolekcyjnego (Ap 3,20)
  • Pantomimy

  1998


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Geneza Salezjańskiej Organizacji Sportowej (SALOS RP)