Marta Kaczmarczyk

dr Marta Kaczmarczyk

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Marta Kaczmarczyk
adiunkt - Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marta.kaczmarczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8840-5509