Magdalena Marzec-Jóźwicka

dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
adiunkt - Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.marzec-jozwicka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1316-0498