dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko: Asystent

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
asystent - Katedra Ekonometrii i Statystyki
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.jablonska-karczmarczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3328-7274