dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
C-201A 12:30 - 14:10 T Ocena przedsiębiorstwa. Zagadnienia wybrane konwersatorium
CZWARTEK
C-557 10:50 - 12:30 T Konsultacje konsultacje

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień