Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Stanowisko: Profesor KUL

2019

Prace magisterskie
 • Deuteronomistyczna koncepcja pobytu Izraelitów na wygnaniu. Studium egzegetyczno-teologiczne Jr 29,1-32
 • Źródła i przejawy pobożności Tobiasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna Tb 1,3 - 2,14.
 • Boska ciemność przestrzenią objawiającego się Pana. Teologiczna recepcja Wj 19,1 – 24,18 w Teologii mistycznej Pseudo-Dionizego Areopagity
 • Słowo Boże w duchowej i duszpasterskiej formacji kapłana. Studium analityczno-porównawcze wybranych tekstów Rozmyślań o życiu kapłańskim św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara

2018

Rozprawy doktorskie
 • Bóg Izraela w rozumieniu nie-Izraelitów. Studium historyczno-krytyczne wybranych tradycji deuteronomistycznej historiografii (Joz-2Krl)

2017

Rozprawy doktorskie
 • Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37
Prace magisterskie
 • Kapłański ryt konsultacji JHWH w kontekście działań zbrojnych. Studium teologiczno-egzegetyczne wybranych tradycji biblijnych.

2016

Prace magisterskie
 • Plaga jako forma Bożej teofanii. Studium egzegetyczno-teologiczne cyklu tradycjii: Wj 7,14 - 11,10; 12,29 - 42.
 • Figura anonimowego proroka w deuteronomistycznej historiografii Izraela

2014

Rozprawy doktorskie
 • Relacja o zwiadowcach w Jerycho a deuteronomistyczna koncepcja podboju Kanaanu. Studium historyczno-krytyczne Joz. 2,1-24
Prace magisterskie
 • Motyw konfliktu w cyklu tradycji o Jakubie (Rdz 25,19 - 36,43)
 • Deuteronomistyczny model podboju Kanaanu. Studium historyczno-krytyczne Joz 1,1-18; 21,43-45.

2013

Prace magisterskie
 • Tradycje o narodzinach synów Jakuba teologiczną genezą narodu izraelskiego (Rdz 29,31 - 30,24; 35,16-20)
 • Cykl tradycji Wj 15,22-18,27 w teologicznej strukturze Pięcioksięgu
 • Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1 Sm 28, 4-25

2012

Prace magisterskie
 • Teofanie Jahwe motywem przewodnim cyklu tradycji o Jakubie (Rdz 25,19 - 36,43)

2011

Prace magisterskie
 • Prorok Eliasz obrońcą monoteizmu w Izraelu. Teologiczny wymiar tradycji prorockich w 1 Krl 17- 2 Krl 2
 • Rola proroka w czasach rodzącej się monarchii w Izraelu
 • Biblijny przekaz o upadku Dawida (2Sm 11,1 - 12,31) teologicznym kluczem w interpretacji cyklu tradycji o sukcesji tronu (2Sm 13-20; 1Krl 1-2)
 • Wymagająca wierność Bożemu powołaniu. Teologia wyznań proroka Jeremiasza

2010

Prace magisterskie
 • Teologiczna reinterpretacja tradycji o Samsonie (Sdz 13-16).
 • Deuteronomistyczna koncepcja reformy króla Jozjasza (2 Krl 22-23).

2009

Prace magisterskie
 • Figura Samuela w okresie rodzącej się monarchii w Izraelu.