Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
profesor KUL - Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dariusz.dziadosz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5191-0560