dr hab. Marcin Cybulski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Historyk radzieckiej komedii filmowej, badacz twórczości wspomnieniowej Polaków zesłanych na Wschód, historyk przekładu oraz aktywny tłumacz z języka rosyjskiego na język polski i w kierunku odwrotnym.

 

Kariera zawodowa:

2002-2007 – Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Centrum Słowianoznawstwa – starszy wykładowca

2007-2009 – Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych – docent

2013-2014 – Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły (Mikołajów, Ukraina), Instytut Filologii – visiting professor

od 01.10.2016 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

 

Książki:

1. Przekład: Мария Опеля и др., Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского, Lublin 2021.

2. Przekład i opracowanie: Grigorij Marjamow, Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy, Lublin 2019 (data ukazania się: 2020).

3. Przekład i opracowanie: Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, Warszawa 2018.

4. Przekład, opracowanie i posłowie tłumacza: Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, Warszawa 2018.

5. Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin 2017 (data ukazania się: 2018).

6. Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015.

7. ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013.

8. Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009.

9. Przekład: Ян Куновский, Смоленское великолепие 1628 года, Mediolan 2009.