dr hab. Wiesław Partyka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Wiesław Partyka
adiunkt - Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wieslaw.partyka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5595-2901