dr hab. Wiesław Partyka (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Letni 2023/2024

CZWARTEK