Miłosz Aleksandrowicz

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Profesor KUL

2016

Prace magisterskie
  • Monodia liturgiczna jako źródło inspiracji w "Czterech motetach na tematy gregoriańskie" op.10 ("Quatre motets sur des thèmes grégoriens") Maurice'a Duruflé.

2015

Prace licencjackie
  • Recepcja estetyki muzycznej Ryszarda Wagnera w polskiej publicystyce muzycznej na przykładzie wybranych artykułów Józefa Sikorskiego.

2014

Prace magisterskie
  • Retoryka muzyczna w fantazji chorałowej i kantacie Wo Gott der Herr nicht bei uns hält Johana Sebastiana Bacha
  • Monografia chóru ,,Familia" przy parafii p.w. Św. Rodziny w Lublinie (1986-2012)

2012

Prace licencjackie
  • Retoryka muzyczna w Stabat Mater RV 621 Antonio Vivaldiego